Trang chủ Thông tin kinh tế Chương trình đào tạo
 • Kiến thức Hội nhập quốc tế - Phần 2

  Kiến thức Hội nhập quốc tế - Phần 2

  Cập nhật ngày: 08/08/2016

  Phần 2 của tài liệu Hội nhập quốc tế do TAC biên soạn nhằm cung cấp thông tin và kiến thức cho doanh nghiệp
 • Kiến thức Hội nhập quốc tế - Phần 1

  Kiến thức Hội nhập quốc tế - Phần 1

  Cập nhật ngày: 22/07/2016

  Tài liệu do TAC HCM biên soạn nhằm hỗ trợ DNNVV kiến thức về Hội nhập quốc tế
 • Các khóa đào tạo trong tháng 09 năm 2014 Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam

  Các khóa đào tạo trong tháng 09 năm 2014 Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam

  Cập nhật ngày: 19/09/2014

  Trung tâm Hỗ trợ DN nhỏ và vừa phía Nam thông báo kết quả thực hiện đào tạo trong tháng 09/2014, cụ thể như sau:
 • Khởi sự doanh nghiệp

  Khởi sự doanh nghiệp

  Cập nhật ngày: 26/03/2012

  Khởi sự một doanh nghiệp nhỏ là một điều rất rủi ro và bạn phải kiểm tra xem bạn có thể chấp nhận những rủi ro đó không. Trước khi bắt đầu công việc bạn phải đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của bạn khi bạn là chủ một doanh nghiệp nhỏ.
 • Quản trị doanh nghiệp

  Quản trị doanh nghiệp

  Cập nhật ngày: 26/03/2012

  Chiến lược là phương hướng và phạm vi hành động của một tổ chức về dài hạn để nhằm mục tiêu đạt được lợi thế kinh doanh thông qua việc xác định nguồn lực hiện có thể sử dụng trong môi trường kinh doanh xác định để nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường và đảm bảo lợi ích cho tất cả các Tác nhân liên quan (stakeholder).
 
tm gia sư dạy km