Trang chủ Thông tin kinh tế Đăng ký đào tạo
 • Chiêu sinh khóa đào tạo chuyên sâu Quản trị chất lượng trong sản xuất và chế biến thủy sản.

  Chiêu sinh khóa đào tạo chuyên sâu Quản trị chất lượng trong sản xuất và chế biến thủy sản.

  Cập nhật ngày: 21/11/2014

  Với mục đích cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản những kiến thức và công cụ cần thiết trong việc kiểm soát quá trình sản xuất và chế biến, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn khắc khe của các thị trường trên thế giới. Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu  mở khóa đào tạo “Quản trị doanh nghiệp chuyên sâu” về Quản trị chất lượng trong sản xuất và chế biến thủy sản.
 • Chiêu sinh khóa đào tạo chuyên sâu: Phân tích chuỗi giá trị trong sản xuất và chế biến nông sản.

  Chiêu sinh khóa đào tạo chuyên sâu: Phân tích chuỗi giá trị trong sản xuất và chế biến nông sản.

  Cập nhật ngày: 08/12/2014

  Nhằm cung cấp những kiến thức sự cần thiết trong việc nắm bắt và quản lý chuỗi giá trị trong sản xuất và chế biến nông sản cho các doanh nghiệp trên địa bàn Long An và các địa phương lân cận. Từ ngày 16/12 đến ngày 22/12/2014, Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam phối hợp với Sở KH&ĐT Long An mở khóa đào tạo “Quản trị doanh nghiệp chuyên sâu” về Phân tích chuỗi giá trị trong sản xuất và chế biến nông sản.
 
tm gia sư dạy km