Trang chủ   Giới thiệu
  • Giới thiệu về Trung tâm

    Giới thiệu về Trung tâm

    Cập nhật ngày: 14/06/2018

    Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp, có chức năng tổ chức, triển khai thực hiện chính sách và chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực phía Nam.
 
tm gia sư dạy km