Bộ Công Thương triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020

Cập nhật ngày: 06/01/2012

Vừa qua Bộ Công Thương Ban hành Quyết định số 6286/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2011 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tiêu chí số 4 (điện nông thôn) và tiêu chí số 7 (chợ nông thôn) thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020.

Với quan điểm cung ứng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng điện cho sinh hoạt vàsản xuất, xây dựng vàphát triển hệ thống chợ nông thôn, hạ tầng thương mại nông thôn, nhằm góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho người dân khu vực nông thôn, ngành công thương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cố gắng đạt được tiêu chísố 4 vàtiêu chísố 7 trong thời gian sớm nhất, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Mục tiêu chung: nhằm triển khai thực hiện các tiêu chítrong Bộ tiêu chíquốc gia về Nông thôn mới thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lýnhànước của Bộ Công Thương trong hai lĩnh vực chủ yếu làđiện nông thôn, chợ nông thôn.

Mục tiêu cụ thể:

Về điện nông thôn: hoàn thiện hệ thống các công trình điện đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt trên địa bàn xãnông thôn mới. Đến năm 2015 có7.709 xãđạt tiêu chísố 4, chiếm 85% tổng số xãtrên địa bàn cả nước;đến năm 2020 có8.624 xãđạt tiêu chísố 4, chiếm 95,16%.

Về chợ nông thôn: đến năm 2015 phấn đấu có3.203 xãđạt tiêu chísố 7 về chợ nông thôn, chiếm 35% tổng số xãtrên địa bàn cả nước;đến năm 2020 phấn đấu có4.526 xãđạt tiêu chísố 7 về chợ nông thôn, chiếm 50% tổng số xãtrên địa bàn cả nước.

Quyết định cóhiệu lực từ ngày 30 tháng 11 năm 2011.

Theo Bộ Công Thương

 
tm gia sư dạy km