Các khóa đào tạo trong tháng 09 năm 2014 Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam

Cập nhật ngày: 19/09/2014

Trung tâm Hỗ trợ DN nhỏ và vừa phía Nam thông báo kết quả thực hiện đào tạo trong tháng 09/2014, cụ thể như sau:

STT

Địa Phương

Tên chuyên đề

Khai giảng

CBQL

SLHV

1

Cần Thơ

1.6-Quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp

04/09

Khương

45

2

Cần Thơ

1.6-Quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp

06/09

Hưng

47

3

Bình Thuận

2.1-Những vấn đề cơ bản về Quản trị doanh nghiệp

08/09

Tuấn

 

4

Tp.HCM

2.8-Quản lý kỹ thuật và công nghệ

08/09

Lâm

37

5

Bình Thuận

2.10-Quản trị hậu cần kinh doanh

11/09

Tuấn

49

6

Đồng Nai

2.19-Văn hóa doanh nghiệp

12/09

Lam

40

7

Đồng Nai

2.3-Quản trị nhân sự

12/09

Hòa

42

8

Bến Tre

2.3-Quản trị nhân sự

14/09

Phương Anh

40

9

Đà Lạt

2.4-Quản trị tài chính

15/09

Loan

47

10

Cần Thơ

2.7-Quản trị sản xuất

18/09

Lâm

40

11

Bạc Liêu

2.12-Những vấn đề về hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại

19/09

Hưng

46

12

Cần Thơ

2.16-Kỹ năng bán hàng

19/09

Lam

38

13

Ninh Thuận

2.4-Quản trị marketing

19/09

Khương

35

14

Long An

2.18-Kỹ năng quản trị của chủ doanh nghiệp

19/09

Hòa

35

15

Tp.HCM

1.2-Lập Kế hoạch kinh doanh

20/09

Đoàn

40

16

Tiền Giang

1.1-Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh

21/09

Phương Anh

45

17

Tiền Giang

1.1-Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh

21/09

Loan

44

18

Đà Lạt

1.2-Lập kế hoạch kinh doanh

21/09

Tuấn

50

Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo

 ĐT:  (08) 3930 9973 hoặc 0908 899 719 (Anh Hòa)   

Email: tranthaihoa1968@yahoo.com 

 
tm gia sư dạy km