CẬP NHẬT MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Cập nhật ngày: 09/11/2020

Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Nam (TAC.HCM), Cục Phát triển DN, Bộ KH&ĐT phối hợp với các Sở KH&ĐT 22 tỉnh phía Nam tổ chức chương trình đào tạo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam.

Cập nhật hình ảnh chương trình đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam năm 2020.

 

Xem tại đây.

 

 

 
tm gia sư dạy km