Cập nhật thông tin đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2019

Cập nhật ngày: 19/09/2019

Ngày 19/9/2019 Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam ban hành công văn Số 71/CV-HTDN v0ề việc phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV 2019

Căn cứ Thông tư hướng dẫn số 05/2019/TT-BKH ngày 29/03/2019 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư về việc hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV;

Căn cứ Thông tư hướng dẫn số 49/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV;

 Căn cứ kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV của Trung tâm phía Nam và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2019 của địa phương.

Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam thuộc Cục Phát triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch Đầu tư được giao làm đầu mối để tổ chức triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV trên địa bàn 22 tỉnh phía Nam.

Nay Trung tâm đề nghị Quý Sở hỗ trợ phối hợp để tổ chức các khóa đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2019 như sau:

 

Cách thức phối hợp để tổ chức đào tạo

Về phía Sở:

Hỗ trợ Trung tâm một số công việc như sau:

Chiêu sinh và thu học phí (Trung tâm sẽ xuất hóa đơn tài chính cho học viên nếu có yêu cầu) đối với các khóa đào tạo Quản trị kinh doanh; Quản trị chuyên sâu và trực tiếp tại doanh nghiệp

Liên hệ địa điểm tổ chức khóa học, trang trí khai bế giảng..

Cử cán bộ làm đầu mối liên lạc và tham gia quản lý khóa học với cán bộ của Trung tâm (Chi tiết xem tại đây)

Rất mong quý Sở phản hồi sớm cho Trung tâm để biết và phối hợp thực hiện.

 

Mọi thông tin liên lạc theo địa chỉ: Ms Phan Thị Thu Hường – PT. Phòng Đào tạo

Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Nam – Lầu 5, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số 289 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM

ĐT liên lạc: 028.39304634 - ĐTDĐ: 0909.986.988

 

 

 

 

Email: huongptt140215@gmail.com

 

Trân trọng!

 
tm gia sư dạy km