Chiêu sinh khóa đào tạo chuyên sâu: Phân tích chuỗi giá trị trong sản xuất và chế biến nông sản.

Cập nhật ngày: 08/12/2014

Nhằm cung cấp những kiến thức sự cần thiết trong việc nắm bắt và quản lý chuỗi giá trị trong sản xuất và chế biến nông sản cho các doanh nghiệp trên địa bàn Long An và các địa phương lân cận. Từ ngày 16/12 đến ngày 22/12/2014, Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam phối hợp với Sở KH&ĐT Long An mở khóa đào tạo “Quản trị doanh nghiệp chuyên sâu” về Phân tích chuỗi giá trị trong sản xuất và chế biến nông sản.

1/ Chuyên đề: Chuỗi giá trị trong sản xuất và chế biến nông sản.

2/ Giảng viên:

TS. Trần Tiến Khai – Tiến sĩ Khoa học Nông nghiệp và Công nghệ Sinh học trường Đại học Khoa học Nông nghiệp Gembloux, Vương quốc Bỉ.

- Chuyên gia Hàn Quốc Man Kon Kim – Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cao, Học viện Công nghệ Massachusetts, Boston, Mỹ. Chuyên gia về Xúc tiến thương mại.

3/ Đối tượng tham gia:

- Lãnh đạo, chủ doanh nghiệp và các cán bộ quản lý của doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Long An và các tỉnh lân cận.

4/ Nội dung giảng dạy:

Chuyên đề

Nội dung

Giảng viên

Giới thiệu về Chuỗi giá trị và Phân tích chuỗi giá trị

-       Giới thiệu về chuỗi giá trị

-       Giới thiệu về phân tích kinh tế và phân tích quản trị cho chuỗi giá trị

TS. Trần Tiến Khai

Thực hành

-       Lập sơ đồ chuỗi giá trị nông sản.

-       Lập sơ đồ chuỗi giá trị của doanh nghiệp

TS. Trần Tiến Khai

Phân tích chi phí và lợi nhuận trong chuỗi giá trị.

-      Phân tích cấu trúc chi phí và lợi nhuận của từng nhóm tác nhân tham gia chuỗi và toàn bộ chuỗi.

-      Phân tích phân phối chi phí và lợi nhuận cho từng nhóm tác nhân tham gia chuỗi và toàn bộ chuỗi

TS. Trần Tiến Khai

Phân tích quản trị và nâng cấp chuỗi giá trị

-      Phân tích quản trị chuỗi (Điều phối, Luật lệ, Kiểm soát và Liên kết).

-      Phân tích nâng cấp chuỗi

TS. Trần Tiến Khai

Phân tích liên kết và cơ chế sản xuất theo hợp đồng (contract farming).

-      Các mối liên kết của các khâu và tác nhân trong chuỗi giá trị

-      Cơ chế liên kết theo hình thức sản xuất theo hợp đồng

TS. Trần Tiến Khai

Thực hành

-      Phân tích quản trị điều phối và liên kết trong chuỗi giá trị của các doanh nghiệp

TS. Trần Tiến Khai

Xúc tiến thương mại trong chuỗi giá trị nông sản.

-     CGT nông sản của doanh nghiệp Hàn Quốc.

-     Quản trị mục tiêu thông qua quản trị CGT.

-     Các thị trường xuất khẩu nông sản: Nhật, Hàn Quốc, Mỹ, Châu Âu.

Mr. Man Kon Kim

 

5/ Số lượng học viên:

Giới hạn, 20 – 25 học viên

6/ Học phí: 4.000,000 đồng/học viên.  Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% học phí, nguồn hỗ trợ khác ngoài Ngân sách 500.000 đồng/học viên, học viên chỉ phải đóng 1.500.000 đồng.

7/ Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 07 ngày, từ ngày 16/12/2014 đến ngày 22/12/2014.

- Địa điểm: Tại hội trường Sở KH&ĐT Long An, số 61 Trương Định, Phường 1, TP. Tân An, Long An.

8/ Chứng chỉ :

-   Doanh nghiệp tham gia được đề xuất vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp với ban tổ chức trước khi lớp diễn ra, các chuyên gia sẽ xây dựng nội dung giảng dạy bám sát vấn đề của doanh nghiệp.

-   Doanh nghiệp còn được hỗ trợ xúc tiến thương mại sang thị trường Hàn Quốc.

-   Kết thúc khóa học, học viên được Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam – Cục Phát Triển Doanh Nghiệp – Bộ Kế Hoạch Đầu Tư cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo.

 

9/ Thông tin liên hệ:           

Các doanh nghiệp có nhu cầu tham dự khóa học xin gửi phiếu đăng ký đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An theo mẫu phiếu đăng ký tại đây. Thời gian đăng ký  đến ngày hết ngày 15/12/2014 (ưu tiên cho học viên đăng ký trước).

 

Chiêu sinh chương trình

Chị Nhung – Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Sở Kế hoạch & Đầu tư Long An.

ĐT: 0909 978 958;       

Email: Camnhungskhdt@gmail.com

Điều phối chương trình

Anh Khương – Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam.

ĐT: 0973 097 697

Email: Khuongkhdt35@gmail.com

 

 
tm gia sư dạy km