Chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Bình Phước

Cập nhật ngày: 30/05/2013

 Cơ hội đầu tư tại Bình Phước
 
I/ LỢI THẾ ĐẦU TƯ
- Vị trí địa lý giao thông thuận lợi Quốc lộ 13 và quốc lộ 14 giao nhau tại Bình Phước là tuyến giao thông quan trọng nối Tây nguyên và các tỉnh khác trong khu vực.
- Lực lượng lao động dồi dào (hơn 500.000 lao động), trẻ, khỏe, cần cù có thể nhanh chóng tuyển dụng, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh tận dụng đưa vào sản xuất, chế biến công nghiệp.
- Các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của tỉnh như: cao su, điều, cà phê, trái cây… là những loại cây có giá trị cao, năng suất lớn, còn nhiều tiềm năng cho việc khai thác.
- Quỹ đất dành cho sản xuất công nghiệp đã được chuẩn bị sẵn, tại các vị trí thuận lợi về giao thông, hạ tầng trong đó: 08 KCN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với diện tích khoảng 5.205 ha, các KCN dự kiến mở rộng và bổ sung 18.369 ha, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư 28.364 ha, các Cụm công nghiệp đã được quy hoạch 1.101 ha
- Các dịch vụ hỗ trợ đầu tư như: bưu chính viễn thông, tài chính, ngân hàng, hải quan đảm bảo tính kinh tế và hiệu quả cho nhà đầu tư.
- Thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế “một cửa liên thông” đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.

II/ ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ.
1/ Ưu tiên và khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp chế biến các loại nguyên liệu sản xuất trong tỉnh như: 
- Sản xuất các sản phẩm công nghiệp sử dụng từ nguyên liệu là cao su đã qua sơ chế (săm lốp ô tô và các sản phẩm khác).
- Chế biến nông sản, trái cây, sản xuất thức ăn gia súc
- Chăn nuôi đại gia súc, chế biến thịt…
2/ Khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp trong các lĩnh vực như điện, điện tử, cơ khí các loại, may mặc, giày da, chế biến cơ khí các loại, may mặc, giày da, chế biến nguyên liệu gỗ, sản xuất gia công phụ tùng công nghiệp, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, sản xuất vật liệu xây dựng, cấp thoát nước.
3/ Khuyến khích đầu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dự án BOT, trung tâm thương mại, chợ, khu kinh tế cửa khẩu, thể dục thể thao, du lịch, khu vui chơi giải trí, khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 2 sao trở lên.
4/ Không khuyến khích và hạn chế đầu tư vào các ngành nghề có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao như chế biến mủ cao su (sơ chế), chế biến tinh bột sắn, khai thác khoáng sản và sản suất vật liệu xây dựng thủ công… có nước thải, khí thải, bã thải tác động môi trường cao.

 

  Chính sách ưu đãi
 
1 - GIÁ THUÊ ĐẤT 
- Giá đất dùng cho sản xuất kinh doanh được tính bằng 50% giá đất phi nông nghiệp cùng loại.
- Dự án đầu tư trên địa bàn thị xã Đồng Xoài: Đơn giá cho thuê đất là 0,5%/ năm trên đơn giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành.
- Tại các huyện Bình Long, Chơn Thành, Đồng Phú: 0,3%/ năm. 
- Tại Lộc Ninh, Phước Long, Bù Đăng, Bù Đốp: 0,25%/ năm
- Áp dụng đơn giá ưu đãi nhất đối với các dự án có vị trí đất nằm trên nhiều huyện, thị. 
2 - MIỄN GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT
- Dự án đầu tư tại thị xã Đồng Xoài được miễn 03 năm nếu thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư; được miễn 07 năm nếu thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu.
- Dự án đầu tư tại các huyện: Bình Long, Chơn Thành, Phước Long, Đồng Phú được miễn 07 năm; nếu thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư được miễn 11 năm; nếu thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn 15 năm.
- Dự án đầu tư tại các huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Đăng được miễn 11 năm; nếu thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư được miễn 15 năm; nếu thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đất.
3 - MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
- Được miễn tiền sử dụng đất đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn các huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Đăng.
- Được giảm 50% tiền sử dụng đất trong các trường hợp: Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư tại địa bàn huyện: Đồng Phú, Bình Long, Phước Long, Chơn Thành; hoặc Dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn các huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Đăng.
- Giảm 30% tiền sử dụng đất đối với: Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư tại địa bàn các huyện: Đồng Phú, Bình Long, Phước Long, Chơn Thành; hoặc Dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư tại thị xã Đồng Xoài; hoặc Dự án đầu tư tại các huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Đăng.
- Giảm 20% tiền sử dụng đất đối với: Dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư tại thị xã Đồng Xoài; hoặc Dự án đầu tư tại địa bàn các huyện: Đồng Phú, Bình Long, Phước Long, Chơn Thành.
4 - THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
a) Mức thuế suất  20%  áp dụng trong 10 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với:
- Dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn thị xã Đồng Xoài; 
- Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn các huyện: Chơn Thành, Bình Long, Phước Long, Đồng Phú. 
b) Mức thuế suất 15% áp dụng trong 12 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với:
- Dự án đầu tư vào  ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn các huyện: Chơn Thành, Bình Long, Phước Long, Đồng Phú. 
c) Mức thuế suất 10% áp dụng trong 15 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với:
- Dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.
- Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn: Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Đốp.
5 - QUY ĐỊNH MIỄN GIẢM THUẾ 
- Miễn 02 năm và giảm 50% cho 02 năm tiếp theo đối với: Cơ sở sản xuất mới thành lập; Cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Miễn 02 năm và giảm 50% cho 03 năm tiếp theo đối với: Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư. 
- Miễn 02 năm và giảm 50% cho 06 năm tiếp theo đối với: dự án đầu tư hoặc di chuyển đến địa bàn các huyện: Chơn Thành, Bình Long, Phước Long, Đồng Phú. 
- Miễn 03 năm và giảm 50% cho 07 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn các huyện Chơn Thành, Bình Long, Phước Long, Đồng Phú. 
- Miễn 04 năm và giảm 50% cho 09 năm tiếp theo đối với: dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư; hoặc dự án đầu tư di chuyển thực hiện tại địa bàn các huyện: Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Đốp. 
6 - CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN
 - Trong quá trình triển khai dự án, nếu nhà đầu tư gặp khó khăn mà đã hoàn thành cơ bản phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật thì được chuyển nhượng dự án nhưng dự án của nhà đầu tư mới phải phù hợp với mục tiêu quy hoạch và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
7 - ƯU ĐÃI CHI PHÍ QUẢNG CÁO
Trong vòng 3 năm, kể từ khi dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư của tỉnh Bình Phước hoặc đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư đi vào hoạt động, sẽ được tỉnh hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo sản phẩm theo Pháp lệnh quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh (Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước) mức hỗ trợ tối đa không quá 02 triệu đồng/lần và tối đa 06 lần/năm.
8 - HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 
Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước có dự án, ngành nghề sản xuất kinh doanh thuộc phụ lục danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư; địa bàn ưu đãi đầu tư của tỉnh Bình Phước. Nếu có nhu cầu đào tạo nghề sẽ được tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí để đào tạo với kinh phí như sau:
- Lao động đào tạo với thời gian từ 1 – dưới 3 tháng thì mức kinh phí hỗ trợ tối đa là 300.000đ/người/khóa.
- Lao động đào tạo với thời gian từ 3 tháng đến 6 tháng thì mức kinh phí hỗ trợ tối đa là 500.000đ/người/khóa.
9 - HỖ TRỢ TƯ VẤN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Uỷ ban nhân dân tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí cho các doanh nghiệp có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư của tỉnh Bình Phước hoặc vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi tham gia hội chợ, triển lãm để tìm kiếm, mở rộng thị trường. Hỗ trợ 30% kinh phí xây dựng thương hiệu mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Đối với quảng bá thương hiệu mức hỗ trợ là 70%.
Nhà đầu tư đến liên hệ đầu tư tìm hiểu thông tin môi trường đầu tư tại Bình Phước có thể trực tiếp liên hệ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư của tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp hoặc Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư để yêu cầu cung cấp thông tin đầu tư, đề nghị hỗ trợ, tư vấn pháp lý đầu tư miễn phí.
 
  Trình tự thủ tục đầu tư
 

I/  Đầu mối tiếp nhận, gii quyết th tc đầu tư.

Mọi thủ tục của các nhà đầu tư đều được hướng dẫn, thực hiện tại một đầu mối, đảm bảo thủ tục đơn giản, nhanh chóng và thuận lợi theo cơ chế “một cửa liên thông”:

1. Đầu tư trên đất ngoài Khu công nghiệp, ngoài Khu kinh tế cửa khẩu: Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối tiếp nhận và tham mưu thực hiện.

2. Doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trên đất đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận quy hoạch Khu công nghiệp, trong Khu công nghiệp đã có nhà đầu tư hạ tầng do Ban quản lý các Khu công nghiệp trực tiếp làm đầu mối tiếp nhận và tổ chức thực hiện.

3. Đầu tư trên đất Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết: Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư làm đầu mối tiếp nhận và tổ chức thực hiện.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan chức năng hoặc Uỷ ban nhân dân các huyện, thị để giải quyết nhanh, đúng hạn các thủ tục đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư theo thời gian quy định cụ thể tại Điều 19 của Quy định này.

II/ Quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư.

1.Nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư nộp hồ sơ đề nghị đầu tư cho cơ quan đầu mối quy định tại Điều 14 của Quy định này.

2.Tổng hợp và thông qua Tổ tư vấn đầu tư: 05 ngày làm việc kể từ khi các đơn vị đầu mối nhận hồ sơ hợp lệ.

3. Tổ tư vấn đầu tư trình Uỷ ban nhân dân tỉnh thuận chủ trương đầu tư, Uỷ ban nhân dân tỉnh có văn bản thuận chủ trương hoặc không chấp thuận chủ trương sau 02 ngày làm việc.

III/ Nội dung hồ sơ đề ngh đầu tư.

Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác của các nội dung đã kê khai trong hồ sơđầu tư. Riêng văn bản của nhà đầu tư đề nghị về chủ trương đầu tư phải nêu rõ các nội dung sau đây:

- Mục tiêu dự án;

- Hình thức đầu tư và quy mô đầu tư của dự án;

- Địa điểm đầu tư (nếu có) và nhu cầu đất thực hiện dự án;

- Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư. 

IV/ Trình tự đầu tư

1. Trình tự đầu tư ngoài Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu.

Nhà đầu tư thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Gửi hồ sơ đề nghị đầu tư cho Sở Kế hoạch & Đầu tư;

Bước 2. Sau khi có văn bản thuận chủ trương của Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhà đầu tư tiến hành khảo sát đất dự kiến giao, lập dự án đầu tư. Đối với các dự án xây dựng khu dân cư, đô thị, dự án xây dựng khu du lịch, dự án liên hợp … trước khi lập dự án đầu tư thì nhà đầu tư tiến hành lập quy hoạch chi tiết (khuyến khích nhà đầu tư lập quy hoạch chung nếu diện tích trên 500 ha) để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

Bước 3. Đăng ký kinh doanh, đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định hiện hành;

Bước 4. Triển khai giải phóng mặt bằng (nếu có);

Bước 5.Thực hiện đánh giá tác động môi trường, giao đất, cho thuê đất và triển khai dự án đầu tư theo Quy định.

2. Trình tự đầu tư trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư.

a) Trình tự th tđối vi nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu.

Nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực phát triển hạ tầng Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu, trình tự, thủ tục đầu tư thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Gửi Ban quảnlý các khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu hồ sơ đề nghị đầu tư. Ban quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tiếp nhận đề nghị đầu tư, thông qua Tổ tư vấn đầu tư của tỉnh để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh thuận chủ trương đầu tư;

Bước 2. Sau khi có văn bản thuận chủ trương của Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhà đầu tư tiến hành lập quy hoạch chi tiết (khuyến khích nhà đầu tư lập quy hoạch chung nếu diện tích trên 500 ha) xây dựng Khu công nghiệp, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quyđịnh của pháp luật.

Bước 3. Căn cứ Quy hoạch chi tiết được phê duyệt, nhà đầu tư lập dự án đầu tư gửi Ban quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu thẩm định;

Bước 4. Lập hồ sơ đăng ký đầu tư gBan quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu để được cấp giấy chứng nhận đầu tư;

Bước 5. Nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp lập văn bản đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập khu công nghiệp đã có trong quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp Việt Nam

Bước 6. Tiến hành giải phóng mặt bằng (nếu có);

Bước 7. Thực hiện đánh giá tác động môi trường, thủ tục thuê đất, thiết kế cơ sở (do Sở Xây dựng thẩm định trình Uý ban nhân dân tỉnh phê duyệt), xin cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận sở hữu công trình theo hướng dẫn của Ban quản lý các khu côngnghiệp, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.

b) Trình tự, th tđối vi nhà đầu tư trong cáKhu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu đã có nhà đầu tư hạ tầng.

Bước 1. Gửi hồ sơ đăng ký đầu tư cho Ban quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu và nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp định đầu tư;

Bước 2. Ban quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu phối hợp với nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp giới thiệu lô đất phù hợp cho nhà đầu tư;

Bước 3. Nhà đầu tư ký hợp đồng nguyên tắc thuê lại đất (theo mẫu hợp đồng kèm trích lục bản đồ của lô đất);

Bước 4. Lập hồ sơ đăng ký đầu tư gửi Ban quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu để được cấp giấy chứng nhận đầu tư;

Bước 5. Thực hiện đánh giá tác động môi trường (nếu có), thủ tục thuê đất, thiết kế cơ sở (do Sở Xây dựng thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt), xin cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận sở hữu công trình theo hướng dẫn của Ban quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.

 

 
tm gia sư dạy km