Chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Cà Mau

Cập nhật ngày: 21/03/2014

- Đầu tư tại địa bàn các huyện trong tỉnh Cà Mau
Các dự án án đầu tư vào các huyện của tỉnh Cà Mau đều được áp dụng hưởng các chính sách ưu đãi tại địa bàn “đặc biệt ưu đãi đầu tư”. Cụ thể, chính sách ưu đãi về thuê đất và thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

1. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước

a) Được miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với những dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư; các dự án xây nhà chung cư cho công nhân các khu công nghiệp; các dự án xây dựng các công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ.

b) Được miễn tiền thuê đất, mặt nước trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

c) Kể từ khi xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động:

- Được miễn tiền thuê đất, mặt nước 15 năm đối với các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

- Được miễn tiền thuê đất, mặt nước 11 năm đối với các dự án khác.

2. Thuế suất và miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

a) Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với phần thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo – dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa).

b) Thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm đối với doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư các lĩnh vực khác.

c) Được miễn thuế thu nhập 04 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tất cả các lĩnh vực.

- Đầu tư tại địa bàn thành phố Cà Mau

Các dự án đầu tư tại địa bàn thành phố Cà Mau được áp dụng hưởng chích sách ưu đãitại địa bàn “ưu đãi đầu tư”. Cụ thể, chính sách ưu đãi về thuê đất và thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

1. Miễn tiền thuê đất:

a) Được miễn toàn bộ tiền thuê đất đối với các dự án xây nhà chung cư cho công nhân các khu công nghiệp; các dự án xây dựng các công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ.

b) Được miễn tiền thuê đất, mặt nước trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

c) Kể từ khi xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động:

- Được miễn tiền thuê đất, mặt nước 15 năm đối với các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

- Được miễn tiền thuê đất, mặt nước 07 năm đối với các dự án khác.

2. Thuế suất và miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

2.1. Thuế suất

a) Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với phần thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo – dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa).

b) Thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm đối với dự án thành lập mới thuộc các lĩnh vực:

- Công nghệ cao theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

- Đầu tư phá triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Chính phủ quyết định.

- Sản xuất sản phẩm phần mềm.

c) Thuế suất 20% trong thời gian 10 năm đối với các doanh nghiệp thành lập mới thuộc các lĩnh vực khác.

2.2. Miễn giảm thuế

a) Được miễn thuế thu nhập 04 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới, hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo – dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa).

b) Được miễn thuế 02 năm và giảm 50% thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực khác.

- Cam kết của địa phương
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư tìm hiểu và đầu tư vào tỉnh Cà Mau.

Tỉnh chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng, chuẩn bị tốt mặt bằng để các nhà đầu tư có điều kiện triển khai nhanh dự án. Đồng thời, xem xét hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, hệ thống điện đến hàng rào khu công nghiệp, dự án..

Trong quá trình hoạt động, các cơ quan chức năng địa phương sẵn sàng tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mà phân loại, xử lý hoặc kịp thời báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Lãnh đạo tỉnh định kỳ tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, nhà đầu tư để hỗ trợ giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

 
tm gia sư dạy km