CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: LỚP KHỞI SỰ KS-VL1 & KS-VL2 TẠI THÀNH PHỐ VĨNH LONG

Cập nhật ngày: 14/11/2019

Ngày 22/10/2019 Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Nam khai giảng lớp Khởi sự Vĩnh Long 1 tại thành phố Vĩnh Long

 

Khởi sự kinh doanh là một bước đi dài sẽ thay đổi cuộc đời bạn. với tư cách là chủ doanh nghiệp, bạn phải chịu trách nhiệm đưa việc kinh doanh của mình đạt thành công, nghĩa là sẽ có nhiều khó khăn vất vả những kết quả đạt được có thể mang lại lợi nhuận và niềm vui cho bạn.

 

Ngày 22/10/2019, Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Nam (TAC phía Nam) phối hợp với địa phương đã tổ chức thành công lớp Khởi sự Vĩnh Long 1 (KS-VL1) tại thành phố Vĩnh Long. Cùng sự tham gia của 40 học viên trong 02 ngày học với 02 chuyên đề: Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh; Lập kế hoạch kinh doanh.

 

Học viên được làm việc nhóm thảo luận nêu lên ý tưởng kinh doanh, đánh giá thị trường, ước tính vốn khởi sự, lập kế hoạch thu lợi nhuận, và bảo vệ ý tưởng kinh doanh của nhóm qua sự đối đáp phản biện của nhóm bạn. Giảng viên đánh giá về mức độ thành công và khó khăn của những ý tưởng đó, đồng thời lồng ghép cung cấp những kiến thức nền móng về vấn đề khởi nghiệp qua những bài tập tình huống trên.

 

“Khởi sự kinh doanh đòi hỏi bạn phải làm việc căng thẳng, phải có động lực và quyết tâm thì kinh doanh mới có kết quả. Một công việc kinh doanh thành đạt thường bắt đầu bằng một ý tưởng. Ý tưởng tốt là ý tưởng giải quyết được vấn đến khúc mắc của mọi người và đáp ứng được nhu cẩu chưa được thỏa mãn. Qua đó chương trình này bạn sẽ học cách phát triển ý tưởng thành kế hoạch kinh doanh để xem xét việc kinh doanh có thành công hay không. Lập kế hoạch kinh doanh sẽ giúp bạn cân nhắc và phát hiên những điểm yếu trong ý tưởng kinh doanh của bạn.” Trích nội dung bài giảng.

Một số hình ảnh trong ngày khai giảng: xem tại đây

 

 

 
tm gia sư dạy km