Chương trình Hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực quản lý tại hiện trường sản xuất 2015

Cập nhật ngày: 05/04/2015

Là hình thức tư vấn, hỗ trợ trực tiếp bởi chuyên gia Nhật Bản tại hiện trường sản xuất. Nhằm nâng cao năng lực quản lý và thể chất doanh nghiệp thông qua thực hành hoạt động 5S, Kaizen, ...

 Tải thông tin tại đây.

---------------------------------------------

Để hiểu rõ thông tin và đăng ký nhận hỗ trợ, xin kính mời Quý doanh nghiệp tham dự

 

Hội thảo "Giới thiệu chương trình hỗ trợ doanh nghiệp  2015" vào ngày 10/04/2015.

 

Thông tin chi tiết chương trình tại đây

 

 
tm gia sư dạy km