Điểm tin: Hội nghị Quán triệt triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV khu vực miền Nam

Cập nhật ngày: 31/08/2018

Điểm lại những nội dung chính của chương trình Hội nghị. Đường dẫn tải tài liệu Hội nghị

Ngày 24-8 vừa qua, tại Hội trường tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Hội nghị quán triệt triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV tại khu vực miền Nam. Chương trình do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Hiếu chủ trì, Cục Phát triển doanh nghiệp báo cáo và Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam phụ trách công tác tổ chức, hậu cần.

Hội nghị có sự tham gia đông đủ của đại diện các cơ quan, ban ngành trên địa bàn 22 tỉnh phía Nam gồm UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp cùng đại diện một số Hiệp hội, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Toàn thể hội nghị đã cùng lắng nghe trình bày tóm tắt những điểm chính của Luật Hỗ trợ DNNVV, Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV; Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định về đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; hai dự thảo Thông tư về hoạt động hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho DNNVV.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiếu, “Đây là đạo luật đầu tiên ở nước ta về hỗ trợ DNNVV. Luật được xây dựng và ban hành nhằm thiết lập đồng bộ các chính sách, chương trình hỗ trợ DNNVV trên cơ sở hỗ trợ có chọn lọc; phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, lợi thế cạnh tranh và nguồn lực của đất nước trong từng thời kỳ, qua đó, nâng cao sức cạnh tranh và chất lượng của DNNVV”. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến phản hồi từ các địa phương, đặc biệt là các đơn vị sẽ trực tiếp xây dựng đề án, chương trình và triển khai hỗ trợ DNNVV trong thời gian tới, Ban soạn thảo sẽ tổng hợp, nghiên cứu và hoàn thiện các dự thảo hướng dẫn, sớm trình Chính phủ trong thời gian sớm nhất.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV. Nhằm tạo cơ hội trao đổi, chia sẻ về khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật của các địa phương; tìm ra các giải pháp để triển khai nhanh và có hiệu quả công tác triển khai Luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

-----------------------------------------------

Tài liệu của Hội nghị, quý đại biểu có thể tải theo đường dẫn dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1yxKU8Rdknm6Rdrdr7VMqyevnyfVaFbwY?usp=sharing

 

 

 
tm gia sư dạy km