ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT 30 (Quản lý và sử dụng con dấu của những doanh nghiệp không thành lập theo LDN)

Cập nhật ngày: 26/11/2018

Những doanh nghiệp không thành lập theo pháp luật doanh nghiệp thì việc quản lý và sử dụng con dấu không giống với việc quản lý và sử dụng con dấu của những doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật về doanh nghiệp

 1. Điều kiện sử dụng con dấu

Tại Điều 5 Nghị định 99/2016/NĐ-CP quy định:

- Doanh nghiệp chỉ được sử dụng con dấu khi đã có quy định về việc được phép sử dụng con dấu trong văn bản quy phạm pháp luật hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền; phải đăng ký mẫu con dấu trước khi sử dụng.

- Doanh nghiệp chỉ được sử dụng một con dấu theo mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, doanh nghiệp tự quyết định có sử dụng thêm con dấu như con dấu đã cấp (dấu ướt, dấu nổi, dấu xi, dấu thu nhỏ).

2. Hình thức con dấu

Doanh nghiệp sử dụng con dấu có hình biểu tượng hoặc không có hình biểu trượng; dấu hình tròn và mực đỏ.

Con dấu có hình biểu tượng là con dấu trên bề mặt có hình ảnh tượng trưng của cơ quan, tổ chức đó được pháp luật công nhận hoặc được quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Khoản 3, Điều 3 Nghị định 99/2016/NĐ-CP

Con dấu không có hình biểu tượng là con dấu trên bề mặt không có hình Quốc huy hoặc không có hình ảnh tượng trưng của cơ quan, tổ chức được pháp luật công nhận hoặc được quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Khoản 4, Điều 3 Nghị định 99/2016/NĐ-CP

3. Đăng ký mẫu con dấu

Trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký mẫu con dấu theo trình tự, thủ tục sau đây:

Thành phần hồ sơ: được quy định tại Khoản 3, Điều 13 Nghị định 99/2016/NĐ-CP

Quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền;

Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký vềlĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

Cơ quan giải quyết: quy định cụ thể tại Điều 12 Nghị định 99/2016/NĐ-CP

- Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an có trách nhiệm đăng ký mẫu con dấu; cấp, đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước.

- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập hoặc cấp giấy đăng ký hoạt động hoặc cấp giấy phép hoạt động và các tổ chức trực thuộc.

Hình thức nộp hồ sơ: quy định tại Khoản 1, Điều 11 Nghị định 99/2016/NĐ-CP

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan đăng ký mẫu con dấu;

- Nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử của cơ quan đăng ký mẫu con dấu (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật).

Thời gian giải quyết: Khoản 7, Điều 11 Nghị định 99/2016/NĐ-CP

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Sau khi đăng ký mẫu con dấu, doanh nghiệp phải thông báo mẫu con dấu đến những cơ quan có liên quan biết trước khi sử dụng.

 

Nguồn: khoinghiep.thuvienphapluat.vn

 

 
tm gia sư dạy km