ĐIỂM TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC – TUẦN 42

Cập nhật ngày: 18/10/2018

Trong tuần qua, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam tiếp tục khai giảng các lớp trong chương trình hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực năm 2018 tại Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh

1. Lớp đào tạo cán bộ địa phương tại Đồng Nai:

 

Được tổ chức từ ngày 16 đến 18 tháng 10 năm 2018 tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai dành cho cán bộ làm công tác hỗ trợ doanh nghiệp của các Sở, ban ngành địa phương. Nội dung khóa học bao gồm giới thiệu về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, chân dung cán bộ hỗ trợ doanh nghiệp, một số kỹ năng cần có của cán bộ hỗ trợ doanh nghiệp, các kiến thức về quản trị nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hỗ trợ DNNVV, kỹ năng tổ chức các sự kiện xúc tiến và hỗ trợ doanh nghiệp.

 

2. Lớp đào tạo Giám đốc điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh:

 

Khai giảng vào ngày 15/10/2018, khóa học sẽ kéo dài 28 buổi bao gồm 04 module chính và các hoạt động bổ trợ. Các module của khóa học gồm có: (1) Tư duy và kiến thức nền tảng của CEO; (2) Phát triển năng lực quản trị kinh doanh của CEO; (3) CEO với hội nhập và phát triển doanh nghiệp; (4) Phát triển kỹ năng lãnh đạo của CEO. Khóa học sẽ có các giảng viên là các Thạc Sỹ, Tiến sỹ đang công tác tại các trường Đại học, các doanh nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm quản lý tương ứng trong lĩnh vực giảng dạy.

 

Hình ảnh khóa học xin vui lòng xem tại đây

 

Để biết thêm thông tin về các khóa học sắp diễn ra, xin vui lòng liên hệ:

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRUNG TÂM HỖ TRỢ DNNVV PHÍA NAM

Điện thoại: (028) 3930 9973 - Phòng đào tạo

 

 

 
tm gia sư dạy km