Đồng Tháp: Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Thông tin và Truyền thông năm 2012

Cập nhật ngày: 10/01/2012

Sáng ngày 22/12/2011, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2012. Đến dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Bà Trần Thị Thái.  

Tại Hội nghị, ông LêVăn Pha –PhóGiám đốc Sở thông qua báo cáo tổng kết năm 2011, trong đónêu rõnhững thành công tiêu biểu của ngành trong năm như: tăng cường công tác quản lýnhànước về thông tin vàtruyền thông, thực hiện quyết liệt công tác làm gọn mạng cáp treo đảm bảo mỹ quan môi trường, tháo gỡ khókhăn về cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động mặt đất, xây dựng hoàn thiện quy hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011 –2020, tổ chức được các Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin góp phần tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lýnhànước.

PhóChủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh, BàTrần Thị Thái phát biểu chỉ đạo ngành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012 như sau: ngành cókế hoạch tăng cường chất lượng tin, bài trên các cổng thông tin điện tử;triển khai phần mềm dịch vụ hành chính cấp độ 3 ở một số sở theo chỉ đạo của UBND tỉnh;phấn đấu 100% sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện sử dụng cóhiệu quả phần mềm 1 cửa;80% sở, ngành tỉnh, UBND huyện ứng dụng phần mềm quản lývăn bản vàđiều hành;phối hợp với Sở Giáo dục vàĐào tạo trang bị máy vi tính đảm bảo 100% học sinh được học tin học;tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lýnhànước, góp phần đưa nước Việt Nam trở thành nước mạnh về ứng dụng công nghệ thông tin. 

(Theo mic.gov.vn)
 
tm gia sư dạy km