Dự án phát triển nhà ở tại ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

Cập nhật ngày: 07/06/2013

Thông báo số 394/TB-SXD ngày 4/6/2013 của Sở Xây dựng về việc đăng thông tin kêu gọi đầu tư Dự án phát triển nhà ở tại ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

Xem nội dung Thông báo đính kèm bên dưới:

 


1370445813605.pdf

 

 

 
tm gia sư dạy km