Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho DN nhỏ và vừa

Cập nhật ngày: 09/01/2012

Số thuế thu nhập DN phải nộp năm 2011 của DN nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế là số thuế thu nhập DN tạm tính hàng quý và số chênh lệch cao hơn khi quyết toán thuế năm 2011. Số thuế thu nhập DN được gia hạn tại khoản này không bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ các hoạt động kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số kiến thiết, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thu nhập từ kinh doanh các mặt hàng không khuyến khích

Ngày 26/4, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 52/2011/TT-BTC hướng dẫn về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) của DN nhỏ vàvừa. Theo đó, sẽ gia hạn nộp thuế thu nhập DN trong thời gian một năm vàThông tư quy định rõsố vốn vàsố lao động của DN nhỏ vàvừa được gia hạn nộp thuế thu nhập DN.

Cụ thể, số vốn làm căn cứ xác định doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế thu nhập DN năm 2011 là số vốn được thể hiện trong Bảng cân đối kế toán lập ngày 31/12/2010 của DN.

Trường hợp DN nhỏ vàvừa thành lập mới từ 1/1/2011 thìsố vốn làm căn cứ xác định DN nhỏ vàvừa được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 làsố vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu.

Thông tư cũng quy định rõsố lao động bình quân năm được xác định trên cơ sở tổng số lao động sử dụng thường xuyên (không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng) tính đến hết ngày 31/12/2010 tại DN.

Trường hợp DN thành lập mới từ ngày 1/1/2011 thìsố lao động bình quân làm căn cứ xác định doanh nghiệp nhỏ vàvừa được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 làsố lao động được trả lương, trả công của tháng đầu tiên (đủ 30 ngày) códoanh thu trong năm 2011 không quá300 người (đối với khu vực nông, lâm nghiệp vàthuỷ sản;công nghiệp vàxây dựng) vàkhông quá100 người (đối với khu vực thương mại vàdịch vụ).

Số thuế được gia hạn làsố thuế tạm tính bằng quý

Số thuế thu nhập DN phải nộp năm 2011 của DN nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế là số thuế thu nhập DN tạm tính hàng quý và số chênh lệch cao hơn khi quyết toán thuế năm 2011. Số thuế thu nhập DN được gia hạn tại khoản này không bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ các hoạt động kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số kiến thiết, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt vàthu nhập từ kinh doanh các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu theo quy định.

Thời gian gia hạn nộp thuế

DN thực hiện kê khai số thuế thu nhập DN tạm nộp hàng quý, quyết toán số thuế thu nhập DN phải nộp của năm 2011 theo quy định của Luật Quản lýthuế.

Thời gian gia hạn nộp thuế như sau:

 

Quý Thời gian gia hạn nộp thuế
I/2011 Chậm nhất đến 30/4/2011
II/2011 Chậm nhất đến 30/7/2011
III/2011 Chậm nhất 30/10/2011
IV/2011 Không quángày 31/3/2013 (bao gồm cả số thuế phải nộp theo Quyết toán thuế của năm 2011)

 

Đối với các trường hợp DN nhỏ và vừa có số thuế năm 2010 đãđược gia hạn nộp thuế theo quy định tại Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg màđến hạn nộp thuế vào năm 2011 thìsố thuế này tiếp tục được gia hạn thời gian nộp thuế thêm 9 tháng cho đủ 1 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lýthuế.

Trường hợp DN áp dụng kỳ tính thuế thu nhập DN khác với năm dương lịch thìviệc gia hạn nộp thuế chỉ áp dụng đối với số thuế tạm tính nộp của các quýcủa kỳ tính thuế màthời hạn nộp thuế vào năm 2011.

Thông tư cóhiệu lực từ 6/6/2011.

 

DN nhỏ vàvừa được gia hạn nộp thuế không bao gồm:

- DN được xếp hạng 1 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Bộ Lao động, Thương binh vàXãhội vàBộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng vàxếp lương đối với thành viên chuyên trách hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, phótổng giám đốc, phógiám đốc, kế toán trưởng công ty nhànước.

- DN hạng đặc biệt theo quy định tại Quyết định số 185/TTg ngày 28/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về doanh nghiệp Nhànước hạng đặc biệt vàQuyết định số 186/TTg ngày 28/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các DN nhànước hạng đặc biệt. - DN làcác công ty tổ chức theo môhình công ty mẹ

- công ty con màcông ty mẹ không phải làDN nhỏ vàvừa nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con.

 

 
tm gia sư dạy km