Hội thảo “Đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV” ngày 26/11/2019

Cập nhật ngày: 15/11/2019

Ngày 26/11/2019 Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch – Đầu tư) tổ chức chương trình hội thảo về “Đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV”

 

Nhằm thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên phạm vi toàn quốc và có cơ sở tổng hợp xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch – Đầu tư) tổ chức chương trình hội thảo về “Đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV” với các nội dung như sau:

- Đánh giá tình hình triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV: cập nhật thông tin về tình hình thực hiện các chính sách quy định tại Luật của các Bộ, ngành và đánh giá tình hình triển khai Luật tại các địa phương.

- Hướng dẫn một số nội dung hỗ trợ DNNVV: phát triển nguồn nhân lực, mạng lưới tư vấn viên, tham gia chuỗi liên kết giá trị, đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

- Thảo luận các khó khan vướng mắc và đề xuất kiến nghị

 Trân trọng kính mời quý Cơ quan cử đại diện tham dự và có ý kiến tại buổi Hội thảo (Miễn phí tham dự)

Chủ trì hội thảo: Lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp.

Thời gian: 08:30 đến 11:30, Thứ ba ngày 26/11/2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 2, tòa nhà Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Số 289 Điện Biên Phủ, Phường 7, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

Vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 22/11/2019 với:

Chị Huyền ĐT: 0981 770 882, huyennt.smestachcm@gmail.com hoặc

Anh Lương ĐT: 0911 533 856, lvluong123@gmail.com

 

Rất mong sự tham gia, hợp tác của quý Cơ quan./.

 

 

 
tm gia sư dạy km