Kế hoạch triển khai dự kiến các khóa đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2019 (Phần 1)

Cập nhật ngày: 22/10/2019

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam thông báo lịch đào tạo dự kiến khóa đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2019

 KẾ HOẠCH

Triển khai dự kiến  các khóa đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2019 (Phần 1)

 

Khóa đào tạo

Địa phương

Thời gian dự kiến

Ghi chú

Khởi sự kinh doanh

TP.HCM

29/10; 6/11

2 lớp

Ninh Thuận

28/10;4/11

2 lớp

Bình Thuận

05/11 ; 21/11

2 lớp

Bình Dương

28/10; 04/11; 08/11; 18/11

4 lớp

Bình Phước

29/10; 07/11; 14/11

3 lớp

Tây Ninh

04/11;11/11

2 lớp

Tiền Giang

01/11;06/11

2 lớp

Vĩnh Long

24/10, 29/10

2 lớp

Bến Tre

15/11/2019

1 lớp

Quản trị kinh doanh

TP.HCM

29/10 ;11/11; 18/11

3 lớp

Ninh Thuận

20/11/2019

1 lớp

Bình Thuận

11/11 ; 18/11

2 lớp

Lâm Đồng

07/11/2019

1 lớp

Đồng Nai

12/11/2019

1 lớp

Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo

Điện thoại: (028) 3930 9973 hoặc 0909 986 988 – Ms.Hường – Phụ trách Đào tạo

 

 

Email: huongptt140215@gmail.com

 

 
tm gia sư dạy km