Kế hoạch triển khai dự kiến các khóa đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2019 (Phần 2)

Cập nhật ngày: 22/10/2019

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam thông báo lịch đào tạo dự kiến khóa đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2019

KẾ HOẠCH

Triển khai dự kiến  các khóa đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2019 (Phần 2)

 

Khóa đào tạo

Địa phương

Thời gian dự kiến

Ghi chú

Quản trị kinh doanh

Đồng Nai

12/11/2019

1 lớp

Đồng Tháp

18/11;28/11

2 lớp

Bình Dương

28/10; 08/11; 24/11

3 lớp

Bình Phước

07/11; 15/11

2 lớp

Vũng Tàu

04/11/2019

1 lớp

Tây Ninh

29/10; 08/11

2 lớp

Long An

04/11; 12/11

2 lớp

Tiền Giang

07/11/2019

1 lớp

Vĩnh Long

06/11/2019

1 lớp

Bến Tre

04/11/2019

1 lớp

Trà Vinh

11/11/2019

1 lớp

Cần Thơ

31/10; 08/11

2 lớp

Quản trị kinh doanh chuyên sâu

TP.HCM

08/11; 12/11

2 lớp

Inhouse

TP.HCM

05/11; 29/11

2 lớp

Bình Dương

22/11/2019

1 lớp

Long An

17/11/2019

1 lớp

Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo

Điện thoại: (028) 3930 9973 hoặc 0909 986 988 – Ms.Hường – Phụ trách Đào tạo

Email: huongptt140215@gmail.com

 

 

 

 

 
tm gia sư dạy km