Khai giảng khóa quản trị doanh nghiệp chuyên sâu: 5S - Kaizen

Cập nhật ngày: 21/07/2015

Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam thông báo khai giảng khóa đào tạo chuyên sâu về 5S - Kaizen từ ngày 02 - 08/08/2015, tại TP. Hồ Chí Minh.  Khóa học nằm trong chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2015 của Chính Phủ.

 

Quý doanh nghiệp quan tâm có thể tải mẫu phiếu đăng ký tại đây.

Phiếu thông tin doanh nghiệp tải tại đây

 
tm gia sư dạy km