Khai giảng khóa quản trị doanh nghiệp chuyên sâu tháng 09/2015: 5S - Kaizen theo phương pháp Nhật Bản

Cập nhật ngày: 19/08/2015

Tiếp nối sự thành công của khóa học 5S-Kaizen trong tháng 08 vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam tiếp tục tiến hành chiêu sinh cho khóa 5S-Kaizen tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 06 - 12/09/2015 tại TP. Hồ Chí Minh. Khóa học nằm trong chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2015 của Chính Phủ.

Quý doanh nghiệp quan tâm có thể tải mẫu phiếu đăng ký tại đây.

Thông tin và các hình ảnh của khóa 1 (08/2015)

 
tm gia sư dạy km