KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO DNNVV NĂM 2020

Cập nhật ngày: 18/05/2020

Khảo sát và đăng lý nhu cầu đào tạo của DNNVV ở địa phương năm 2020

 

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-PTDN, ngày 14/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt nội dung, dự toán chi tiết hoạt động hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV;

 

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-PTDN, ngày 10/3/2020 của Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2020 của Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam;

 

Trong những năm qua, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phía Nam luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của Quý đơn vị trong việc tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV ở địa phương. Để tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp đào tạo cho DNNVV trong năm 2020 tốt hơn. Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam kính đề nghị Quý đơn vị cho khảo sát và đăng lý nhu cầu đào tạo của DNNVV ở địa phương năm 2020.

 

Nội dung chương trình chi tiết trong file đính kèm: tại đây

 

Trân trọng!

 

 
tm gia sư dạy km