Khi lập cụm công nghiệp, phải đạt tỷ lệ lấp đầy 30%

Cập nhật ngày: 06/01/2012

Thủ tướng vừa ký Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý Cụm công nghiệp. Theo đó, để một Cụm công nghiệp được thành lập, sẽ phải đảm bảo 3 điều kiện cần thiết.

Tới đây, việc thành lập mới các Cụm công nghiệp sẽ phải đáp ứng tối thiểu 3 điều kiện cần thiết để tránh tình trạng đầu tư lãng phí, đảm bảo hiệu quả sử dụng quĩ đất.


Thủ tướng vừa kýQuyết định 105/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lýCụm công nghiệp. Theo đó, để một Cụm công nghiệp được thành lập, sẽ phải đảm bảo 3 điều kiện cần thiết.

Đólà, phải nằm trong trong Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp đãđược phêduyệt, phải cóchủ đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp vàđặc biệt, phải đảm bảo khả năng lấp đầy tối thiểu 30% sau 1 năm được thành lập.

Việc mở rộng Cụm công nghiệp cũng được qui định rất chặt chẽ. Quy chế nêu rõ, Cụm công nghiệp chỉ được mở rộng khi cócác điều kiện như: cóquỹ đất phùhợp với quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện, cónhu cầu thuêđất công nghiệp trong cụm công nghiệp vượt quádiện tích đất công nghiệp hiện cócủa cụm.

Đồng thời, Cụm công nghiệp đóđãđạt tỷ lệ lấp đầy ít nhất 60% vàđãcócông trình xử lýnước thải tập trung đối với cụm códiện tích từ 15 ha trở lên.

Các điều kiện này sẽ nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ đất của địa phương, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả kinh tế của Cụm công nghiệp, ngăn ngừa tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí.

Ngoài ra, trong quátrình thành lập, mở rộng Cụm công nghiệp, các địa phương phải lựa chọn đơn vị kinh doanh hạ tầng. Đây làđơn vị đầu mối trong việc hướng dẫn các thủ tục, thông tin cần thiết cho doanh nghiệp muốn đặt hoạt động sản xuất kinh doanh trong Cụm công nghiệp như vị trí, địa điểm, diện tích dự kiến thuê, giáthuê.

Hiện nay, tổng số các cụm công nghiệp do UBND cấp tỉnh cóchủ trương xây dựng vàphêduyệt quy hoạch đến năm 2020 là1.643 Cụm công nghiệp, với tổng diện tích gần 73.000 ha.

 
 
tm gia sư dạy km