KHÓA TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC TỔ CHỨC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Cập nhật ngày: 10/09/2020

Khóa tập huấn Nâng cao năng lực cho các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp về “Định hướng phát triển chiến lược, quy trình kết nối kinh doanh, kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình”

 

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Phía Nam (TACS) trực thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), với sự hỗ trợ của Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME) do USAID tài trợ, tổ chức Khóa tập huấn Nâng cao năng lực cho các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp về “Định hướng phát triển chiến lược, quy trình kết nối kinh doanh, kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình”. Mục tiêu của khóa học này nhằm cung cấp kiến thức chuyên sâu về chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị với những định hướng phù hợp trong bối cảnh hiện tại. Đồng thời, dự án cũng tập trung nâng cao kỹ năng chuyên sâu về kết nối kinh doanh, đàm phán và thuyết trình, qua đó nâng cao năng lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho các Tổ chức Hỗ trợ doanh nghiệp (BSO).

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Hợp phần 3 (Kết nối thị trường) của Dự án do Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì.

Nội dung chính:

- Định hướng phát triển chiến lược cho các BSO.

- Quy trình kết nối kinh doanh. Sự khác biệt giữa chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng.

- Các kỹ năng chuyên sâu trong giao tiếp, đàm phán và thuyết trình các dự án.

Thời gian: 02 ngày, thứ 5 và thứ 6 ngày 17-18/09/2020, 08h00 đến 17h00.

Đối tượng tham dự: Các cơ quan, ban, ngành và Tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp.

Địa điểm: Phan Thiết Ocean Dunes Resort – Số 1 Tôn Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

TACS kính mời Quý đơn vị đăng ký (không quá 2 đại biểu tham gia) trước ngày 10/9/2020 theo mẫu đính kèm.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam

Tầng 5, tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Số 289 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Email: hotrophianam@gmail.com

 

 

 
tm gia sư dạy km