Khuyến khích đầu tư vào làng nghề

Cập nhật ngày: 06/01/2012

Các nhà đầu tư quan tâm tới phát triển các sản phẩm làng nghề sẽ tìm thấy cơ hội đầu tư thông qua Chương trình Bảo tồn và Phát triển làng nghề được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt mới đây tại Quyết định số 2636/QĐ-BNN-CB.

Nhiều giải pháp bảo tồn vàphát triển làng nghề đãđược xây dựng, nhằm góp phần phát triển bền vững khu vực nông thôn những năm tới, trong đócóchính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, xử lýônhiềm môi trường làng nghề vàđất đai. Theo đó, ngân sách nhànước hỗ trợ kinh phíđầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vàxử lýmôi trường cho các làng nghề;ưu tiên các làng nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, các tuyến điểm phát triển làng nghề gắn với du lịch, thực hiện chính sách ưu đãi trong thuế đất, chuyển nhượng, thế chấp, quyền về sử dụng đất;giáthuêđất ở mức thấp nhất vàmiễn tiền thuêđất cho các cơ sở ngành nghề nông thôn;đặc biệt lànghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc vàcác nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống cần phải bảo tồn.

Gắn với giải pháp đào tạo vàphát triển nguồn nhân lực phục vụ bảo tồn vàphát triển làng nghề, theo Quyết định nói trên, Nhànước khuyến khích vàtạo điều kiện thuận lợi cho các nghệ nhân, chuyên gia nước ngoài truyền tay nghề, kinh nghiệm, bíquyết sản xuất các nghề thủ công mỹ nghệ. Đặc biệt, các cơ sở sản xuất, kinh doanh vàhộ gia đình tham gia sản xuất, kinh doanh lĩnh vực ngành nghề nông thôn được vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia về việc làm.

Các dự án đầu tư trong lĩnh vực bảo tồn vàphát triển làng nghề được hưởng các ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn vàcác văn bản hướng dẫn thi hành. “Được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, thuế thu nhập cánhân vàcác loại thuế cóliên quan khác theo quy định để đầu tư sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực bảo tồn, phát triển làng nghề ở vùng khókhăn, vùng đồng bào dân tộc vàkhôi phục, bảo tồn các nghề, làng nghề truyền thống”, Quyết định chỉ rõ.

Với các giải pháp đồng bộ nêu trên gắn với các nội dung cụ thể của chương trình làbảo tồn vàphát triển làng nghề truyền thống, phát triển làng nghề gắn với du lịch vàphát triển làng nghề mới, ngành nông nghiệp vàphát triển nông thôn đặt mục tiêu đến năm 2015, thu nhập từ các hoạt động phi nông nghiệp tăng từ 2-4 lần so với sản xuất thuần nông. Tỷ lệ xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ hàng năm tăng 15-17%, đạt kim ngạch 1,5 tỷ USD;đồng thời, giảm ônhiễm môi trường ở các làng nghề, bảo tồn 30-40 làng nghề truyền thống.

Bên cạnh đó, Chương trình cũng đặt mục tiêu phát triển 50 - 70 làng nghề mới vàlàng nghề gắn với du lịch, chútrọng phát triển nghề truyền thống, làng nghề mới ở những nơi bị thu hồi đất nông nghiệp, khu vực người dân tộc thiểu số;tới năm 2020 đạt tỷ lệ 80% lao động nông thôn được đào tạo nghề;tỷ lệ xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ hàng năm tăng 17-20%, đạt trị giákim ngạch xuất khẩu 2 - 2,5 tỷ USD.

Cả nước hiện cóhơn 2.900 làng nghề, thu hút khoảng 13 triệu lao động. Năm 2010, tỷ trọng giátrị sản xuất ngành nghề nông thôn trong giátrị sản xuất khu vực nông thôn chiếm khoảng 14 - 15%. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm làng nghề vàthủ công mỹ nghệ năm 2010 đạt khoảng gần 1 tỷ USD.

Theo (baodautu.vn)

 
tm gia sư dạy km