Kiên Giang phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14%/năm trong cả giai đoạn 2016 - 2020

Cập nhật ngày: 07/06/2013

Đến năm 2020, phấn đấu Kiên Giang có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội đạt khá trong vùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2011 – 2015 đạt 13% và thời kỳ 2016 – 2020 là 14%.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang thời kỳ đến năm 2020.

Theo đó, tỷ trọng các ngành nông nghiệp – công nghiêp, xây dựng – dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh vào năm 2015 là 30% - 32% - 38% và đến năm 2020 là 20% - 37% - 43%.

Giảm nghèo bền vững và toàn diện

Theo quy hoạch, Kiên Giang sẽ giải quyết việc làm cho 32.000 lao động năm 2015 và đến năm 2020 là 38.000 lao động. Trong đó, cơ cấu lao động trong các khu vực nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp – xây dựng và dịch vụ tương ứng là 49%, 19%, 32% vào năm 2015 và đến năm 2020 lần lượt là 38%, 22%, 40%.

Đồng thời, sẽ thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và toàn diện, hạn chế tái nghèo, thu hẹp dần khoảng cách giàu nghèo, nâng dần mức sống của người dân nhất là đối với vùng nông thôn, biên giới, hải đảo. Giảm tỷ lệ hộ nghèo thời kỳ 2011 – 2015 bình quân hàng năm 1,5 – 1,8%, thời kỳ 2016 – 2020 bình quân 1%.

Sản xuất hàng hóa nông nghiệp có khả năng cạnh tranh cao

Kiên Giang sẽ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao.

Cụ thể, tỉnh sẽ phát triển ngành trồng trọt với cây lúa là cây trồng chủ lực, hình thành vùng lúa quy mô tập trung, có chất lượng cao; phấn đấu năm 2015 sản lượng lúa đạt 3,5 triệu tấn, năm 2020 đạt 3,7 triệu tấn.

Đồng thời, quy hoạch ổn định các vùng trồng mía, khóm, tiêu, phát triển chăn nuôi đại gia súc, nuôi lợn, gia cầm theo hướng mở rộng chăn nuôi công nghiệp tập trung kết thợp với vệ sinh phòng dịch nghiêm ngặt.

Về thủy sản, Kiên Giang sẽ đầu tư cho chương trình đánh bắt xa bờ, các cảng cá và khu dịch vụ hậu cần nghề cá. Tỉnh sẽ phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng đa dạng hóa, phát triển bền vững. Mở rộng diện tích nuôi tôm theo hướng thâm canh, nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp, nuôi tôm kết hợp trồng lúa. Đồng thời, nhân rộng các hình thức nuôi cá đồng, nghêu, sò, cua, hến biển, cá lồng bè, cá tra, cá cảnh biển. Giai đoạn 2015 – 2020 phấn đấu diện tích nuôi trồng thủy sản từ 140.800 – 133.700 ha, trong đó, diện tích nuôi tôm là 88.500 – 75.000 ha.

Xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch, giao thương quốc tế

Kiên Giang phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng các ngành dịch vụ giai đoạn 2011 – 2015 đạt 16,2% và giai đoạn 2016 – 2020 đạt 17%. Trong đó, ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, hình thành các ngành dịch vụ mới.

Tỉnh chủ trương phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đầu tư xây dựng các khu du lịch trọng điểm của tỉnh ở Rạch Giá, U Minh Thượng...

Trong đó, xây dựng đảo Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ du lịch, giao thương quốc tế hiện đại, chất lượng cao trong khu vực. Phấn đấu số lượng khách du lịch đạt 6,1 triệu lượt khách năm 2015 và đạt 10 triệu lượt khách năm 2020./.

 

 
tm gia sư dạy km