LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CÁN BỘ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TẠI CÁC TỈNH KHU VỰC PHÍA NAM

Cập nhật ngày: 18/09/2018

Chương trình đào tạo cán bộ hỗ trợ doanh nghiệp tại các tỉnh phía Nam thuộc chương trình trợ giúp phát triển nguồn nhân lực năm 2018

Bên mời thầu

BỘ KH&ĐT - CỤC PTDN

TT HỖ TRỢ DNNVV PHÍA NAM

Nhà thầu thực hiện

CÔNG TY CỔ PHẦN

SỞ HỮU TRÍ TUỆ DAVILAW

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

CÁC LỚP ĐÀO TẠO CÁN BỘ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

TẠI CÁC TỈNH KHU VỰC PHÍA NAM

 

STT

Khóa đào tạo

Tên đơn vị phối hợp thực hiện

Thời gian

Ghi chú

         1.          

Đào tạo cho cán bộ địa phương

Sở kế hoạch và đầu tư Cà Mau

Khai giảng

19-21/09/2018

 

         2.          

Đào tạo cho cán bộ địa phương

Sở kế hoạch và đầu tư Bạc Liêu

Khai giảng

25-27/09/2018

 

         3.          

Đào tạo cho cán bộ địa phương

Sở kế hoạch và đầu tư Ninh Thuận

Khai giảng

27-29/09/2018

 

         4.          

Đào tạo cho cán bộ địa phương

Sở kế hoạch và đầu tư An Giang

Khai giảng

04-06/10/2018

 

         5.          

Đào tạo cho cán bộ địa phương

Sở kế hoạch và đầu tư Bến Tre

Khai giảng

11-13/10/2018

 

         6.          

Đào tạo cho cán bộ địa phương

Sở kế hoạch và đầu tư Đồng Nai

Khai giảng

16-18/10/2018

 

         7.          

Đào tạo cho cán bộ địa phương

Sở kế hoạch và đầu tư Vĩnh Long

Khai giảng

18-20/10/2018

 

         8.          

Đào tạo cho cán bộ địa phương

Sở kế hoạch và đầu tư Bình Dương

Khai giảng

22-24/10/2018

 

         9.          

Đào tạo cho cán bộ địa phương

Sở kế hoạch và đầu tư Trà Vinh

Khai giảng

25-27/10/2018

 

       10.        

Đào tạo cho cán bộ địa phương

Sở kế hoạch và đầu tư Bạc Liêu

Khai giảng

29-31/10/2018

 

 

 

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ NHU CẦU ĐÀO TẠO NĂM 2019: 


PHÒNG ĐÀO TẠO - ĐT: (028) 3930 9973

 

 

 

 
tm gia sư dạy km