LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CÁC KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CHUYÊN SÂU TẠI CÁC TỈNH PHÍA NAM

Cập nhật ngày: 18/09/2018

Các khóa đào tạo quản trị chuyên sâu dành cho doanh nghiệp theo Chương trình trợ giúp phát triển nguồn nhân lực năm 2018 (gồm các nội dung CEO, CFO, CPO)

Bên mời thầu

BỘ KH&ĐT - CỤC PTDN

TT HỖ TRỢ DNNVV PHÍA NAM

Nhà thầu thực hiện

CÔNG TY CỔ PHẦN

SỞ HỮU TRÍ TUỆ DAVILAW

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CHUYÊN SÂU

TẠI CÁC TỈNH KHU VỰC PHÍA NAM

 

STT

Khóa đào tạo

Địa điểm tổ chức

Khai giảng

Ghi chú

         1.          

Giám đốc điều hành (CEO 1)

Tp. Cần Thơ

27/10/2018

 

         2.          

Giám đốc điều hành (CEO 2)

Tp. Cần Thơ

27/10/2018

 

         3.          

Giám đốc điều hành (CEO 3)

Vũng Tàu

03/11/2018

 

         4.          

Giám đốc điều hành (CEO 4)

Vũng Tàu

03/11/2018

 

         5.          

Giám đốc điều hành (CEO 5)

TP Hồ Chí Minh

15/10/2018

 

         6.          

Giám đốc tài chính (CFO 1)

Tp. Cần Thơ

13/10/2018

 

         7.          

Giám đốc tài chính (CFO 2)

Tp. Cần Thơ

13/10/2018

 

         8.          

Giám đốc tài chính (CFO 3)

TP Hồ Chí Minh

22/10/2018

 

         9.          

Giám đốc sản xuất (CPO 1)

Tp. Cần Thơ

14/10/2018

 

       10.        

Giám đốc sản xuất (CPO 2)

Tp. Cần Thơ

14/10/2018

 

       11.        

Giám đốc sản xuất (CPO 3)

TP Hồ Chí Minh

27/10/2018

 

 

 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA HỌC XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ: 


PHÒNG ĐÀO TẠO - ĐT: (028) 3930 9973

 

 

 

 

 
tm gia sư dạy km