Lịch khai giảng khóa đào tạo tháng 07 năm 2014 của Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam

Cập nhật ngày: 06/08/2014

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam thông báo lịch đào tạo doanh nghiệp tháng 07/2014, cụ thể như sau:

STT

Địa phương

Chuyên đề

Khai giảng

Giảng viên

A/Khởi sự doanh nghiệp

1

Bình Thuận

Kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành lập DN

23/07

GVCC.Nguyễn Trường Sơn

2

Long An

Kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành lập DN

25/07

ThS. Trần Ngọc Nam

TS. Nguyễn Văn Tài

3

Tp.Hồ Chí Minh

Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh

28/07

ThS. Trần Vĩnh Hoàng

B/Quản trị doanh nghiệp

1

Cần Thơ

Tâm lý học lãnh đạo, quản lý

05/07

TS.Vũ Thị Phương

2

Hậu Giang

Thương hiệu và sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ

07/07

ThS. Nguyễn Duy Hiệu

3

Tp.Hồ Chí Minh

Những kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp

07/07

TS. Phạm Văn Tài

4

Cần Thơ

Kỹ năng quản trị của chủ doanh nghiệp

09/07

CN. Phạm Thị Kim Thủy

5

Tp.Hồ Chí Minh

Quản trị dự án đầu tư

14/07

ThS. Phạm Đại Hải

ThS. Lương Văn Cảnh

6

Bình Thuận

Quản trị hậu cần kinh doanh

15/07

ThS. Quỳnh Thị Kim Hoàn

7

Bến Tre

Kỹ năng quản trị của chủ doanh nghiệp

17/07

ThS. Nguyễn Hiệp

8

An Giang

Thương hiệu và sở hữu công nghiệp; trí tuệ

23/07

 

9

Trà Vinh

Kỹ năng bán hàng; đàm phán và ký kết hợp đồng

23/07

 

10

Đồng Nai

Quản trị tài chính

24/07

 

11

Vũng Tàu

Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

25/07

 

12

Cần Thơ

Kỹ Năng làm việc nhóm

28/07

TS. Lê Phước Hùng 

ThS. Phạm Ngọc Phương

13

Ninh Thuận

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý;lập kế hoạch và quản lý thời gian

28/07

 

14

Cần Thơ

Quản trị sản xuất

29/07

 

15

Tiền Giang

Quản trị dự án đầu tư

29/07

 

16

Bình Thuận

Quản trị hậu cần kinh doanh

30/07

ThS. Quỳnh Thị Kim Hoàn

 

 

Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo

    ĐT:  (08) 3930 9973 hoặc 0908 899 719 (Trần Thái  Hòa)   

  Email: tranthaihoa1968@yahoo.com 

 

 

 
tm gia sư dạy km