Lịch khai giảng khóa đào tạo tháng 10 năm 2014 của Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam

Cập nhật ngày: 21/10/2014

Trung tâm Hỗ trợ DN nhỏ và vừa phía Nam thông báo lịch đào tạo doanh nghiệp tháng 10/2014, cụ thể như sau:

 

 

STT

Địa phương

Tên chuyên đề

Khai giảng

A/KSDN

1

Tp.Hồ Chí Minh

1.2-Lập kế hoạch kinh doanh

04/10

2

Tiền Giang

1.3-Những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp

18/10

3

Tiền Giang

1.3-Những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp

18/10

4

Tp.Hồ Chí Minh

1.1 - Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh

20/10

B/QTDN

1

Tp.Hồ Chí Minh

2.9 - Quản lý chất lượng;

18/10

2

Tp.Hồ Chí Minh

2.22 - Lập dự án, phương án kinh doanh

19/10

3

Bình Thuận

2.3-Quản trị nhân sự

19/10

4

Lâm Đồng

2.4-Quản trị marketing

21/10

5

Cần Thơ

2.15-Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

22/10

6

Đồng Nai

2.15-Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

23/10

7

Đồng Nai

2.15-Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

23/10

8

Bình Thuận

2.9-Quản trị chất lượng

25/10

9

Tp.Hồ Chí Minh

2.9-Quản lý chất lượng

25/10

10

Hậu Giang

2.3-Quản trị nhân sự

25/10

11

Cần Thơ

2.7-Quản trị sản xuất

27/10

12

Lâm Đồng

2.16-Kỹ năng bán hàng

27/10

13

Bình Dương

2.15-Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

27/10

14

Bình Dương

2.3-Quản trị nhân sự

28/10

15

Bình Thuận

2.4-Quản trị marketing

31/10

16

Bình Thuận

2.4-Quản trị marketing

 

Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo

 ĐT:  (08) 3930 9973 hoặc 0908 899 719 (Anh Hòa)   

Email: tranthaihoa1968@yahoo.com  

 
tm gia sư dạy km