Làm việc cùng chuyên gia Nhật Bản trong khuôn khổ dự án JICA SID

Cập nhật ngày: 09/12/2013

Ngày 13-11, TAC-HCM tiếp nhận 05 tình nguyện viên cao cấp từ JICA trong khuôn khổ dự án Phát triển CN Phụ trợ

Ngày 13-11, TT Hỗ trợ DNNVV phía Nam (TAC-HCM) đã tiếp nhận 05 tình nguyện cao cấp (SV) từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) trong khuôn khổ dự án Phát triển Công nghiệp Phụ trợ. Quá trình thực hiện dự án, đã tổ chức hỗ trợ thành công 72 doanh nghiệp tại khu vực phía Nam. Hiện tại TAC-HCM sẽ tiếp nhận và phối hợp với JICA thực hiện hỗ trợ cho 30 doanh nghiệp còn lại bắt đầu từ tháng 11 năm 2013.

Buổi làm việc đầu tiên giữa JICA và Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Nam vào ngày 13 tháng 11 năm 2013. Ảnh: N.L

N.L.

 

 
tm gia sư dạy km