Năm 2012, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 10/01/2012

Chính phủ nhất trí tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thêm 3 tháng đối với số thuế phải nộp của Quý I và Quý II năm 2011 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

Ngay 4/1 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trìphiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12. Phiên họp tập trung kiểm điểm công tác quản lývàđiều hành của Chính phủ năm 2011 vàquyết định tiếp tục gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với doanh nghiệp nhỏ vàvừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

Trên tinh thần thẳng thắn, Chính phủ nghiêm túc phân tích những ưu, khuyết điểm trong công tác quản lývàđiều hành trong năm 2011. Chính phủ luôn bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, theo sát thực tiễn, lắng nghe ýkiến nhân dân vàcác chuyên gia để dự báo, xác định mục tiêu vàđưa ra giải pháp phùhợp, phản ứng chính sách kịp thời.

Cùng với phân tích cơ hội trong thách thức khókhăn để phát huy lợi thế phát triển, nhất làphát triển du lịch, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển sản xuất nông nghiệp...Chính phủ còn luôn quán triệt chỉ đạo trên tinh thần ổn định vàphát triển;thực hiện tiến bộ tiến bộ công bằng xãhội trong từng bước phát triển, từng chương trình vàdự án.

Công tác chỉ đạo điều hành đồng bộ, toàn diện nhưng cótrọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian vàtừng lĩnh vực;chỉ đạo xử lýcác vấn đề cấp bách trước mắt gắn với những giải pháp mang tính cơ bản lâu dài.

Trong năm vừa qua, các thành viên Chính phủ không nétránh, thẳng thắn, dám chịu trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương vàChính phủ, đoàn kết thực hiện nhiệm vụ vìlợi ích của đất nước, của nhân dân. Công tác tuyên truyền cũng ngày càng công khai, minh bạch, trung thực vàthẳng thắn đãtạo được sự đồng thuận cao trong xãhội….

Các thành viên Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lývàđiều hành năm qua, nhất làchức năng quản lýnhànước màtrước hết làthể chế, cơ chế còn nhiều hạn chế, vướng mắc;quy hoạch vàchiến lược phát triển chất lượng còn thấp, phân cấp mạnh nhưng quy hoạch lại không rõràng.

Công tác thanh tra, kiểm tra giám sát còn nhiều hạn chế;việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương còn chưa nghiêm;thực hiện chức năng chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhànước tồn tại nhiều lúng túng vàbất cập;quản lýnhànước về tài nguyên, nhất làđất đai, khoáng sản còn nhiều yếu kém;các vấn đề xãhội như vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, an toàn giao thông còn bức xúc trong nhân dân...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu từng thành viên Chính phủ tiến hành kiểm điểm công tác quản lývàđiều hành trong lĩnh vực bộ, ngành mình quản lýtrên tinh thần nghiêm túc tự phêbình. Ngay từ đầu năm nay triển khai quyết liệt vàđồng bộ các biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế yếu kém.

Chính phủ cũng nhất trítiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thêm 3 tháng đối với số thuế phải nộp của QuýI vàQuýII năm 2011, tương đương khoảng trên 7.800 tỷ đồng.

Quyết định này của Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ vàvừa vàdoanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: Nông - Lâm - Thủy sản, dệt may, da giầy, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế xãhội cóthêm vốn để ổn định vàphát triển sản xuất kinh doanh.

Trong phiên họp, các thành viên Chính phủ tiếp tục cho ýkiến hoàn thiện Đề án nâng cao cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhànước với 2 yêu cầu: Thứ nhất, để doanh nghiệp nhànước làm tốt hơn vai tròđảm bảo kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển vàđầu tư các lĩnh vực cần thiết màcác thành phần kinh tế khác khác chưa làm được. Thứ hai, cơ cấu lại doanh nghiệp nhànước để hoạt động hiệu quả hơn so với nguồn lực được giao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu trước hết đề án phải xác định rõcác lĩnh vực cần códoanh nghiệp nhànước;doanh nghiệp mànhànước cótrên 65% vốn chỉ tập trung vào ngành nghề chính vàphải rút dần vốn đầu tư ngoài ngành, đặc biệt làđầu tư vào ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản;xử lýdứt điểm doanh nghiệp thành phần thua lỗ kéo dài.

Cùng với đổi mới cơ cấu quản trị tại doanh nghiệp nhànước, Thủ tướng yêu cầu phải đổi mới cơ chế quản lývàmôhình tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu nhànước, trong đócần làm rõhơn từng chủ thể thực hiện quyền sở hữu đối với hội đồng quản trị vàbộ quản lýngành, gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát ….

Cũng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12, các thành viên Chính phủ đãthảo luận cho ýkiến xây dựng Nghị định của Chính phủ về quản lýhoạt động kinh doanh vàng;công tác cải cách hành chính;phòng, chống tham nhũng;thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam vàcông tác soạn thảo các dự án luật vàpháp lệnh trong năm 2011./.

Theo VOVTV

 
tm gia sư dạy km