Nâng cao năng lực DN

Cập nhật ngày: 10/01/2012

Thực hiện Quyết định số 50/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31/10/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt dự án đầu tư “Hỗ trợ các DN xây dựng, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn CMMi” và giao Ban Quản lý các dự án công nghiệp CNTT quản lý, triển khai Dự án này.

Dự án dự kiến được triển khai trong vòng 3 năm (từ 2010 đến 2012), với tổng mức đầu tư khoảng 60 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhànước để hỗ trợ cho các DN xây dựng, áp dụng, lấy chứng chỉ quy trình sản xuất theo chuẩn CMMi (môhình trưởng thành năng lực tích hợp) từ mức 3 trở lên. Dự án sẽ tập trung vào một số nội dung chính như: Tổ chức đào tạo tập trung cho các cán bộ của các DN phần mềm vànội dung số về quy trình sản xuất phần mềm theo chuẩn CMMi;Tư vấn, hỗ trợ các DN xây dựng vàáp dụng chuẩn CMMi vàhỗ trợ kinh phícho các DN đánh giáđạt chứng chỉ CMMi. Mỗi DN khi tham gia dự án, ngoài việc được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo về CMMi, còn được hỗ trợ khoảng 25.000 USD/DN cho việc tư vấn xây triển khai CMMi, trong đó15.000 USD làhỗ trợ cho việc tư vấn xây dựng, áp dụng quy trình sản xuất theo chuẩn CMMI tại DN, và10.000 USD cho việc đánh giá, cấp chứng chỉ CMMi.

Bên cạnh hoạt động, hỗ trợ trực tiếp cho DN, hiện tại, Bộ Thông tin vàTruyền thông đang triển khai hỗ trợ cho 20 DN phần mềm áp dụng quy trình sản xuất theo môhình CMMi for Development. Trong năm 2011, ba DN phần mềm tham gia dự án đãđạt chứng chỉ CMMi làTMA, ISB vàFujnet. Trong đóTMA đạt CMMI mức 5, trở thành một trong số ít các DN ở VN đạt chứng chỉ CMMi ở mức cao nhất, hai công ty còn lại đạt mức 3. Bên cạnh hỗ trợ triển khai CMMI cho DN, Bộ Thông tin vàTruyền thông cũng tổ chức các hội thảo vàcác khóa đào tạo tập trung nhằm nâng cao nhận thức vàtrình độ chung cho cán bộ của DN về CMMI. Cho đến nay, Bộ Thông tin vàTruyền thông đãtổ chức 12 lớp đào tạo cho khoảng 400 lượt học viên. Những học viên này sẽ trở thành hạt nhân trong hoạt động triển khai xây dựng, áp dụng quy trình theo chuẩn CMMI tại các DN.

 

Áp dụng CMMi sẽ từng bước tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thay đổi tác phong, văn hóa làm việc, nâng cao năng lực cho nhân viên.

Tuy nhiên, theo Ban Quản lýcác dự án công nghiệp công nghệ thông tin –Bộ Thông tin vàTruyền thông, số lượng DN được hỗ trợ như trên còn thấp so với mục tiêu đãđề ra của Dự án, tiến độ triển khai còn chưa đạt yêu cầu. Một trong các khókhăn thường gặp đối với các DN khi tham gia dự án làthiếu nhân lực làm CMMi. Mỗi DN khi triển khai CMMi cần tối thiểu 4/5 người tham gia nhóm đánh giánội bộ hoặc xây dựng quy trình, những người này gần như làm việc toàn thời gian cho Dự án CMMi. Đồng thời việc xây dựng, áp dụng quy trình vàđánh giáđạt chứng chỉ CMMi cũng đòi hỏi sự tham gia của đội ngũ lập trình viên vàcác thành viên khác trong DN. Bên cạnh đó, để đánh giáđạt chứng chỉ, DN cần cóít nhất 3/5 dự án, đủ các giai đoạn trong quátrình sản xuất phần mềm vàkhông được kết thúc trước khi đánh giá6 tháng. Đây cũng làmột yêu cầu khóđối với các DN phần mềm VN. Mặt khác, ngoài chi phíphải trả cho đơn vị tư vấn (đãđược nhànước hỗ trợ một phần), DN còn phải đầu tư nguồn lực cũng như thời gian khác cho việc triển khai CMMi. Vìvậy, nhiều DN đãđăng kýtham gia nhưng sau đóxin hoãn triển khai vìkhông chuẩn bị đủ nguồn lực. Bên cạnh đó, một thực tế làlãnh đạo một số DN chưa đề cao việc triển khai CMMi nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm màchủ yếu tập trung mục tiêu đạt chứng chỉ để tuyên truyền, quảng bácho DN. Điều này dẫn đến việc triển khai CMMi không đi vào thực chất, không đáp ứng yêu cầu đánh giáchứng chỉ CMMi.

 

Trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục triển khai hỗ trợ xây dựng, áp dụng quy trình theo môhình CMMI, Ban Quản lýcác dự án công nghiệp công nghệ thông tin sẽ đề xuất Bộ Thông tin vàTruyền thông xem xét hỗ trợ các thêm các hệ thống chuẩn khác phùhợp với nhu cầu của các DN phần mềm vànội dung số.
 
Theo VCCI
 
tm gia sư dạy km