Phương hướng nhiệm vụ năm 2013 tỉnh Kiên Giang

Cập nhật ngày: 07/06/2013

Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013

Năm 2013, theo dự báo của Chính phủ, kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn, diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro; thương mại toàn cầu phục hồi chậm. Tình hình kinh tế trong nước và của tỉnh bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều khó khăn. Năm 2013 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ tỉnh và là năm bản lề của kế hoạch 5 năm, qua hai năm triển khai thực hiện nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt còn thấp so với kế hoạch đề ra, kinh tế phát triển chưa thực sự ổn định, khả năng cạnh tranh nền kinh tế còn yếu. UBND tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát: Nâng cao chất lượng tăng trưởng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 12,5% trở lên; thu nhập bình quân đầu người là 49.677.000 đồng (2.311 USD). Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển khoa học công nghệ. Chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,5% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người 49.677.000 đồng/người/năm, tương đương 2.311 USD (giá hiện hành). Cơ cấu kinh tế: Khu vực I chiếm 40,3%, khu vực II chiếm 25,4%,  khu vực III chiếm 34,2 %.

- Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 4,5%, sản lượng lúa đạt 4,4 triệu tấn trở lên.

- Giá trị sản xuất thủy sản tăng 10%, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 588.800 tấn, (sản lượng khai thác 435.500 tấn, nuôi trồng 153.310 tấn, trong đó: tôm nuôi 47.000 tấn).

- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (giá cố định 1994) đạt 17.661 tỷ đồng, tăng 10%.

- Tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt 17%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 650 triệu USD (thủy sản 185 triệu USD, nông sản 435 triệu USD, các mặt hàng khác 30 triệu USD); Kim ngạch nhập khẩu 35 triệu USD. Tổng mức hàng hóa bán lẻ tăng 17,5%.

- Tổng thu ngân sách 4.726 tỷ đồng, tăng 7,26% năm 2012, trong đó, thu nội địa cân đối ngân sách 3.435 tỷ đồng; tổng chi ngân sách 8.309tỷ đồng (giảm 0,57%); trong đó, chi đầu tư phát triển là 2.000,3 tỷ đồng (không bao gồm vốn xổ số kiến thiết); chi thường xuyên là 4.656,6 tỷ đồng

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 29.600 tỷ đồng, tăng 21,27% so với năm 2012 và chiếm 34% GDP, trong đó vốn ngân sách do địa phương quản lý 3.483,4 tỷ đồng.

- Tỷ lệ xã trong đất liền có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt 94%.

- Giảm tỷ lệ sinh 0,28‰; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 10,3‰; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 16%.

- Tỷ lệ huy động học sinh từ 6-14 tuổi đến trường 96%.

- Số lao động được giải quyết việc làm 33.000 lượt người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chung 44%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 33%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4% (giảm thêm khoảng 1,8%).

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 50%.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện 97,2%.

- Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh 93,5%.

- Công tác tuyển quân đạt 100% kế hoạch.

- Phấn đấu giảm từ 5 - 10% số vụ tai nạn, số chết, số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2012.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tập trung đầu tư thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế

Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra,tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất lúa Thu đông (vụ 3); phát triển và nhân rộng cánh đồng mẫu lớn, nâng tỷ lệ lúa chất lượng cao đạ80% diện tíchgắn với thâm canh tăng vụ để nâng cao năng suất; tăng cường đầu tư hệ thống thủy lợi, đê bao phục vụ sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản. Khuyến khích các doanh nghiệp ký kết hợp đồng thu mua sản phẩm lúa, gạo cho nông dân. Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách hỗ trợ cho người sản xuất trực tiếp nông nghiệp, thủy sảnKhuyến khích phát triển chăn nuôi theo hình thức gia trại, trang trại tập trung; gắn với triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm.  

- Đẩy mạnh phát triển các mô hình nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt, ven biển, đảo, trong đó chú trọng phát triển nuôi trồng các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao; gắn đẩy mạnh đầu tư phương tiện đánh bắt xa bờ, nhân rộng các mô hình khai thác đánh bắt có hiệu quả, với thực hiện tốt công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư phát triển vùng nuôi tôm công nghiệp tập trung vùng Tứ giác Long Xuyên, gắn với khuyến khích đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy sản.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chỉ đạo tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, nhất là các ngành sản xuất vật liệu xây dựng và chế biến nông lâm thủy sản. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng, các hạng mục công trình các khu công nghiệp Thạnh Lộc, Thuận Yên và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên; tích cực kêu gọi và nghiên cứu cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư các khu công nghiệp, khu kinh tế, gắn với tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sớm triển khai các dự án.

Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá du lịch, trong đó chú ý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, du lịch; gắn củng cố thị trường truyền thống, với mở rộng thị trường mới và chú trọng thị trường nội địa. Thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đưa hàng Việt về nông thôn, vùng biên giới. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Đẩy mạnh huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, gắn với đa dạng các hình thức đầu tư. Tập trung chỉ đạo hoàn thành một số công trình: Cầu Trung tâm lấn biển Rạch Giá và An Hòa 2, tuyến tránh Rạch Giá.  Phối hợp với các nhà thầu giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình trọng điểm. Tăng cường kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện các công trình xây dựng cơ bản; gắn với thực hiện tốt công tác nghiệm thu, quyết toán công trình để đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt các chủ trương điều hành tín dụng, lãi suất, tỷ giá của của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tích cực huy động vốn tại địa phương và vốn vay điều hoà của ngân hàng cấp trên, đảm bảo cung ứng đủ kịp thời vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, giảm bớt các thủ tục rườm rà không cần thiết. Tập trung vốn tín dụng ưu tiên cho sản xuất, nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp chế biến, xây dựng nông thôn mới… Tăng cường thanh tra, giám sát việc chấp hành chính sách về lãi suất, thanh khoản, an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng.

- Tập trung chỉ đạo rà soát, tăng cường khai thác các nguồn thu ngân sách nhà nước, chống thất thu nợ đọng thuế nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên… Thực hiện chính sách tài chính thắt chặt, sắp xếp lại các khoản chi theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, triệt để tiết kiệm để tăng chi, tập trung ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện cải cách tiền lương; gắn với kiểm tra chặt chẽ việc thu chi ngân sách đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và kiên quyết xuất toán các khoản chi không đúng qui định.  

2. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

Triển khai thực hiện tốt Luật đất đai sửa đổi và quán triệt tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Tập trung chỉ đạo cơ bản hoàn thành xong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đẩy nhanh công tác thu hồi đất, giao đất cho những hộ không đất sản xuất theo phương án được phê duyệt. Rà soát các quy hoạch và kiên quyết xử lý các dự án treo. Tăng cường công tác quản lý về môi trường, tài nguyên khoáng sản và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, từng bước đầu tư nâng cấp đê biển.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển sự nghiệpvăn hóa, thể thao và thực hiện tt các chính sách về an sinh xã hội

Quán triệt triển khai Luật giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục và Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, gắn với phân luồng giáo dục, đào tạo nghề. Triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Tiếp tục đề nghị Chính phủ sớm ra quyết định thành lập Trường Đại học Kiên Giang. Chấn chỉnh công tác dạy thêm, học thêm. Tăng cường đầu tư mở rộng xây dựng các trường điểm, trường đạt chuẩn quốc gia, chú trọng đầu tư cơ sở vất chất cho công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Tăng cường đầu tư khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ ứng dụng vào sản xuất và đời sống. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực; tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân; đi đôi với tiếp tục củng cố mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo đội ngũ y, bác sỹ, nâng cao trình độ chuyên môn và y đức của người thầy thuốc. Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Thực hiện công tác truyền thông, dân số và kế hoạch hóa gia đình. Tăng cường công thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và hành nghề y dược tư nhân. 

- Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia; quan tâm giải quyết việc làm và đào tạo nghề, nhất là lao động nông thôn. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa XI “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”. Huy động các nguồn lực xã hội cùng chăm lo đối tượng chính sách và người có công.

Tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa, đảm bảo môi trường văn hóa lành mạnh. Thực hiện có hiệu quả hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao 02 cấp, chuẩn bị cho Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 7 vào năm 2014; kết hợp tăng cường quản lý, với đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, lễ hội, thể dục thể thao.

4. Tăng cường công tác quốc phòng – an ninh, đảm bảo trật tự,an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại

Tập trung xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dângắn phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh, khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chủ quyền biên giới, biển đảo; tuyên truyền giáo dục ngư dân không xâm phạm vùng biển nước ngoài; ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện đạt kết quả chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông”.Phấn đấu giảm từ 5-10% tai nạn giao thông trên cả 3 mặt (số vụ, người chết và bị thương).

Đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao và ngoại giao nhân dân, nhất là với các tỉnh giáp biên của Campuchia, các nước mà tỉnh có quan hệ hợp tác; đi đôi với chỉ đạo tiếp tục thực hiện cắm mốc biên giới và phân định đường biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia đạt yêu cầu kế hoạch đề ra.

5. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp

Tiếp tục quán triệt và thực hiện sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả của bộ máy nhà nước.

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. Thực hiện đồng bộ việc cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính để nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tiếp tục rà soát bổ sung quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện nhằm khắc phục những chồng chéo, trì trệ. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, nhất là cán bộ cơ sở.  

Triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí theo Kết luận của Hội nghị Trung ương 5, khóa XI. Đi đôi với tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, không để phát sinh thành điểm nóng.

6. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2013

Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội cao trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác quản lý của nhà nước về thông tin và truyền thông.Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

 
tm gia sư dạy km