Quy hoạch phát triển của tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 14/02/2012

1. Thương mại:

a) Kế hoạch phát triển ngành Công Thương Tỉnh Đồng Tháp giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015 

- Xem chi tiết Kế hoạch 2011 đến 2015

- Xem chi tiết Bộ chỉ số theo dõi kế hoạch

- Xem chi tiết Khung theo dõi đánh giá và Khung kế hoạch ngành

 

b) Quy hoạch phát triển thị trường trọng điểm cho các hàng hoá chủ lực của tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 
Xem chi tiết nơi đây!

 

c) Quy hoạch phát triển các Trung tâm siêu thị và Thương mại 

Chi tiết:

d) Kế hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2015 

Ngày 22 tháng 11 năm 2011, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quyết định số 1045/QĐ-UBND.HC về Kế hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015 với các nội dung chủ yếu như sau:

- Triển khai lập quy hoạch định hướng các cụm công nghiệp có nội dung đảm bảo giới thiệu đầy đủ các thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư;

- Hoàn thiện hạ tầng 03 cụm công nghiệp (130 ha); Đầu tư mở rộng 08 cụm công nghiệp (164 ha); Đầu tư mới 12 cụm công nghiệp (531 ha)

- Đảm bảo 100% cụm công nghiệp được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn quy định.

Tổng vốn đầu tư hạ tầng của giai đoạn 2011-2015 dự kiến khoảng 702 tỷ đồng, bao gồm: vốn đầu tư hoàn thành hạ tầng các cụm công nghiệp đã triển khai 111 tỷ đồng, vốn đầu tư mở rộng các cụm công nghiệp khoảng 139 tỷ đồng và vốn đầu tư mới các cụm công nghiệp khoảng 452 tỷ đồng.

Bên cạnh đó là các giải pháp, cơ chế thực hiện, chính sách ưu đãi đầu tư và sự phân công, phân cấp quản lý nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển cụm công nghiệp 2011-2015.

Xem chi tiết nội dung chi tiết Kế hoạch phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2011-2015nơi đây!

 

Các khu, cụm công nghiệp trọng điểm:

- Các Khu Công nghiệp

 

     + Xem chi tiết Khu Công Nghiệp Sa Đéc

     + Xem chi tiết Khu Công Nghiệp Sông Hậu

     + Xem chi tiết Khu Công Nghiệp Trần Quốc Toản

      

- Các Cụm Công nghiệp  

 • Tuyến Công nghiệp Bắc sông Xáng Lấp Vò
 • Cụm Công nghiệp Vàm Cống
 • Cụm Công nghiệp Tịnh Thới
 • Cụm Công nghiệp Tân Thành B
 • Cụm Công nghiệp Phú Cường
 • Cụm Công nghiệp Tân Hoà- Định Hoà
 • Cụm Công nghiệp Tân Dương
 • Cụm Công nghiệp Phú Ninh
 • Cụm Công nghiệp Phú Cường
 • Cụm Công nghiệp Phong Mỹ
 • Cụm Công nghiệp Phong Hoà 2
 • Cụm Công nghiệp Mỹ Hiệp
 • Cụm Công nghiệp kinh Tầm Vu
 • Cụm Công nghiệp Gáo Lồng Đèn
 • Cụm Công nghiệp Dinh Bà
 • Cụm Công nghiệp Cồn Quạ
 • Cụm Công nghiệp Cần Lố
 • Cụm Công nghiệp Bình Thành
 • Cụm Công nghiệp An Nhơn
 • Cụm Công nghiệp An lộc, An Bình A
 • Cụm Công nghiệp An Hòa- An Bình A
 • Cụm cơ khí Tân Phú Đông
 • Cụm CN-TTCN Trường Xuân
 • Cụm CN & KTCK Thường Phước

 

2. Điện năng

Xem chi tiết nơi đây!