THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH/KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO DNNVV TẠI 22 TỈNH THÀNH PHÍA NĂM 2020

Cập nhật ngày: 16/07/2020

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH/KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO DNNVV TẠI 22 TỈNH THÀNH PHÍA NĂM 2020

Thực hiện theo thông tư 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/03/2019; Thông tư 49/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính và Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-PTDN, ngày 14/04/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt nội dung, dự toán chi tiết hoạt động hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2020 tại địa bàn các tỉnh phía Nam. Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam sau khi khảo sát, tổng hợp và xin thông báo như sau:

1. Khởi sự kinh doanh:

Tổng số lớp: 20 lớp

Địa điểm thực hiện: TP HCM (02), Ninh Thuân (01),  Bình Thuận (02), Đồng Nai (02); Đồng Tháp (01), Bình Dương (01), Bình Phước (01), Vũng tàu (02), Tây Ninh (01), Long An (01), Tiền Giang (01), Bến Tre (01), Trà Vinh (01), Cần Thơ (01), Hậu Giang (01), An Giang (01)

2. Quản trị kinh doanh:

Số lượng lớp: 25 lớp

Địa điểm thực hiện: TP HCM (02), Vũng Tàu (02), Đồng Nai (02), Đồng Tháp (01), Bình Dương (02), Bình Phước (01), Vũng Tàu (03), Tây Ninh (01), Long An (01), Vĩnh Long (02), Bến  Tre (02), Trà Vinh (01), Cần Thơ (01), An Giang (02), Bạc Liêu (01), Cà Mau (01)

3. Quản trị kinh doanh chuyên sâu:

Số lượng lớp: 12 lớp

Địa điểm thực hiện: TP HCM (04), Bến Tre (04), Cần Thơ (04)

4. Đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp:

Số lượng lớp: 16 lớp

Địa điểm thực hiện: TP HCM (02), Ninh Thuận (01), Bình Thuận (01), Lâm Đồng (01), Vũng Tàu (02), Tây Ninh (01), Vĩnh Long (01), Bến Tre (01), Trà Vinh (01), Cần Thơ (02), An Giang (01), Kiên Giang (01), Bạc Liêu (01)

Trên đây là kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo cho DNNVV tại các tỉnh/thành phía Nam năm 2020 của Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Nam ./.

 

Chi tiết xem tại đây

 

 
tm gia sư dạy km