THÔNG TIN CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO DNNVV TẠI ĐỊA BÀN 22 TỈNH PHÍA NAM NĂM 2019

Cập nhật ngày: 05/09/2019

Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam – SMEs TAC thông tin đến Quý Doanh nghiệp các khóa đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV tại địa bàn 22 tỉnh phía Nam năm 2019

I. Các hình thức đào tạo và NSNN hỗ trợ

 

1. Khóa khởi sự kinh doanh:

Thời gian tổ chức tối đa là 02 ngày, không bao gồm đi thực tế tại doanh nghiệp; Đối tượng là người lao động của doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh; Doanh nghiệp mới thành lập trong 02 năm; Số lượng: 40 học viên/khóa.

Học phí cho khóa học dự kiến là: 1.175.000đ/hv/khóa. Trong đó NSNN hỗ trợ 100% học phí.

 

2. Khóa Quản trị kinh doanh

Thời gian tổ chức tối đa là 03 ngày, trong đó có 1/2 ngày đi thực tế tại doanh nghiệp; Đối tượng là người lao động của doanh nghiệp; Số lượng: 40 học viên/khóa.

Học phí cho khóa học dự kiến là: 1.750.000đ/hv/khóa. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% học phí đối với học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa có trụ sở tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ khi tham gia khóa đào tạo.

Đối với học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa không có trụ sở tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa không do nữ làm chủ khi tham gia khóa đào tạo thì học viên sẽ được Ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% là 1.225.000đ/hv/khóa, còn lại học viên đóng góp là 525.000 đ/hv/khóa.

 

3. Lớp Quản trị kinh doanh chuyên sâu:

Thời gian học từ 7 ngày đến 28 ngày (có thể không liên tục) và chia thành 4 modul, mỗi modul là 01 chuyên đề khác nhau, mỗi modul học là 7 ngày. Trong thời gian 28 ngày học thì đó có 1/3 thời gian là nghiên cứu tình huống hoặc đi thực tế tại doanh nghiệp; Đối tượng là cán bộ quản lý của doanh nghiệp; Số lượng tối thiểu là 25 học viên/khóa.

Học phí của khóa học (01 modul) dự kiến là: 4.000.000đ/hv/khóa, NSNN hỗ trợ 50% là 2.000.000 đ/hv/khóa, còn lại học viên đóng góp là 2.000.000 đ/hv/khóa.

 

4. Khóa trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất, chế biến

Thời gian học là 7 ngày. Trong đó có 1/3 thời gian là nghiên cứu tình huống hoặc đi thực tế tại doanh nghiệp; Đối tượng là người lao động và cán bộ quản lý của doanh nghiệp; Số lượng là 15 học viên/khóa.

Học phí của khóa học dự kiến là: 3.934.000 đ/hv/khóa. Trong đó NSNN hỗ trợ 50% là 1.967.000 đ/hv/khóa, còn lại học viên đóng góp là 1.967.000 đ/hv/khóa, nhưng không quá 01 lần một năm.

 

II. Thời gian mở khóa học

Bắt đầu chiêu sinh và mở khóa học từ ngày 24/09/2019

 

III. Nội dung đào tạo

Lựa chọn các chuyên để đào tạo tại Mục 1 đối với các khóa Khởi sự kinh doanh; Mục 2 đối với các khóa Quản trị kinh doanh; Mục 3 đối với các khóa Quản trị kinh doanh chuyên sâu; Mục 4 đối với các khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến của phụ lục 01 của Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/03/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

         Mọi thông tin liên lạc:

Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Nam

Lầu 5, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Số 289 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM

Ms. Hường – PT. Phòng Đào tạo

M: 0909.986.988/028.39304634     Email: huongptt140215@gmail.com

 

 

 

 
tm gia sư dạy km