Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam cung cấp thông tin, tổ chức hội thảo

Cập nhật ngày: 16/01/2012

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam phối hợp và hỗ trợ với Cục phát triển doanh nghiệp trong việc triển khai Thông tư liên tịch số 05/2011/TT-BKH-BTC của Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cho các địa phương trên địa bàn; Các hội thảo tổ chức tại TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ về dự thảo kế hoạch 5 năm 2011-2015 phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 Thực hiện nhiệm vụ do Cục phát triển doanh nghiệp phân công mời đại biểu là các doanh nghiệp, hiệp hội tại TP HCM và các tỉnh thành phía Nam tham gia hội thảo “Sáng tạo vì công bằng xã hội và tăng trưởng bền vững” tổ chức vào ngày 23 tháng 3 năm 2011 tại TP HCM do Cục Phát triển doanh nghiệp phối hợp với Worldbank thực hiện, có trên 50 doanh nghiệp tham dự, 03 doanh nghiệp được vào chung khảo.

 \

 

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam phối hợp cùng Quĩ Bảo lãnh tín dụng TP HCM, Viện nghiên cứu khoa học và quản lý lãnh đạo tổ chức hội thảo chuyên đề giới thiệu chương trình hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vào ngày 2/6/2011 có trên 50 doanh nghiệp tham dự.

 

 
tm gia sư dạy km