Về việc xét tuyển viên chức năm 2020 của Cục Phát triển doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 09/11/2020

Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2020 của Cục Phát triển doanh nghiệp

 

Căn cứ Quyết định số 1233/QĐ-BKHĐT ngày 04/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam xin thông báo xét tuyển viên chức năm 2020 chi tiết tại www.business.gov.vn hoặc www.vietnamsme.gov.vn

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Cục Phát triển doanh nghiệp

Địa chỉ: số 6B phố Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 080.43662.

Trân trọng!

 

Chi tiết thông báo 

 

 

 
tm gia sư dạy km