Việt Nam và Chi Lê ký kết Hiệp định Thương mại tự do

Cập nhật ngày: 06/01/2012

Sau 4 năm kể từ khi tuyên bố khởi động đàm phán, với sự cố gắng của cả hai bên, chiều ngày 11 tháng 11 vừa qua, bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Honolulu, Hawaii, Hoa Kỳ, với sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Chi Lê Sebastian Pinera, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê đã được Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Ngoại giao Chi Lê Alfredo Moreno Charme ký kết.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vàTổng thống Chi LêSebastian Pinera thảo luận tại Honolulu

 

Hiệp định gồm 14 chương, 104 điều và8 phụ lục. Nội dung quan trong nhất của Hiệp định làcác cam kết cắt giảm/xóa bỏ thuế quan vàthuận lợi hoáthương mại.

 

Theo thỏa thuận, 2 nước sẽ dỡ bỏ thuế quan cho hơn 9.000 sản phẩm với các lộ trình khác nhau, đồng thời sẽ dành cho nhau nhiều ưu đãi trong dịch vụ vàđầu tư trong vòng 3 năm tới. FTA này cũng cónhiều điều khoản quan trọng về tiếp cận thị trường, quy tắc xuất xứ, kiểm dịch, hàng rào kỹ thuật, hợp tác vàphòng vệ thương mại.

 

Việt Nam cam kết xoábỏ thuế quan đối với 87,8% số dòng thuế, (chiếm 91,22% kim ngạch nhập khẩu của Chi Lêsang Việt Nam năm 2007) trong vòng 15 năm. Trong 12,2% số dòng thuế còn lại có4,08% số dòng thuế thuộc danh mục loại trừ, 3,37% số dòng thuế được giữ nguyên thuế suất cơ sở, và4,75% số dòng thuế được cắt giảm thuế một phần.

 

Chi Lêcam kết xoábỏ thuế quan đối với 99,62% số dòng thuế (chiếm 100% kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam năm 2007) trong thời gian không quá10 năm. Trong đó: 83,54% số dòng thuế (chiếm 81,8% kim ngạch của Việt Nam sang Chi lênăm 2007) sẽ được hưởng thuế 0% ngay sau khi Hiệp định cóhiệu lực;537 dòng thuế, chiếm 6,96% số dòng thuế và4,6% kim ngạch hạ thuế về 0% trong vòng 5;704 dòng thuế (chiếm 9,12% số dòng thuế và13,6% kim ngạch) sẽ được hạ về 0% trong vòng 10 năm.

 

Đối với các nội dung kiểm dịch động thực vật vàvệ sinh an toàn thực phẩm (SPS);các qui chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật vàqui trình đánh giáhợp chuẩn, hợp quy (TBT), ngoài khẳng định lại các quyền vànghĩa vụ của các Bên đuợc qui định tại các Hiệp định cóliên quan của WTO, hai Bên nhất trítăng cường hợp tác, trao đổi thông tin trong việc thực hiện các biện pháp SPS vàTBT, vàthành lập các Uỷ ban SPS vàTBT để giám sát, tham vấn xử lýcác vấn đề phát sinh vàthúc đẩy thực thi Hiệp định.

 

Kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Việt Nam vàChi Lêhiện nay tuy còn khiêm tốn,  nhưng trong những năm gần đây luôn cótốc độ tăng trưởng cao. Trao đổi thương mại hai chiều giữa hai nước đãđạt được bước phát triển tích cực, từ 20 triệu USD năm 2000 lên gần 400 triệu USD năm 2010, tỷ lệ tăng trưởng trung bình trong 10 năm là41%.

 

Với những cam kết cắt giảm thuế quan vàthuận lợi hoáthương mại, Hiệp định chắc chắn sẽ mở ra những cơ hội to lớn để tăng cường trao đổi hàng hóa giữa hai nước. Việc kýkết Hiệp định này làmột minh chứng mới cho chính sách mở cửa hội nhập toàn diện với thế giới của Việt Nam, trước hết làtrong lĩnh vực kinh tế;thể hiện cố gắng vàquyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu Borgo của APEC;vàlàtiền đề thuận lợi cho Việt Nam trong đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).

                                                                                                                                                                                                                                    (Nguồn: Vietrade)

 
tm gia sư dạy km